En hovedstad for alle

ET GRØNNERE OG BÆREDYGTIGT KØBENHAVN. RENERE LUFT OG VAND. Vi bor i en charmerende storby med alt, hvad det indebærer af mangfoldighed, liv og muligheder - men vi skal passe på København og gøre den endnu grønnere, så her er rart og rent at bo for alle.


Et grønnere miljø med renere luft og vand skal stå øverst på dagsordenen for København. Byen har brug for renere luft. Hvert år dør alt for mange københavnere på grund af luftforurening. Det er uacceptabelt, og det er helt nødvendigt, at vi tager hånd om problemet og arbejder for et bedre miljø med renere luft i København.

 

Udfasning af dieselbiler og flere elbusser
Mere end 3.000 danskere dør hvert år for tidligt på grund af luftforurening. Endnu flere bliver alvorligt syge. Særligt i København og andre større byer er luftforurening et problem, og de nuværende regler, der skal sikre en renere luft, er forældede. Vi bør med lighed til andre lande indføre et stop for salg af nye dieselbiler i Danmark fra 2030. Og vi skal have mange flere elbusser i København.

 

Ud over et stop for fabriksnye dieselbiler, skal der findes en rimelig model for udfasning af gamle dieselbiler, der tager hensyn til de nuværende bilejere, f.eks. gennem en særlig skrotpræmie for dieselbiler. På kort sigt skal vi gennemføre afgifter, som gør det mindre fordelagtigt at købe en dieselbil.

 

Færre forurenende biler - flere elbusser og miljøvenlige brændeovne
Forurenende dieselbiler skal udfases fra trafikken i København i takt med, at bilerne skrottes. Her kan Københavns Kommune og vi folketingspolitikere arbejde sammen. Også om støtte til kommunale initiativer til fremme af elbusser, lokale ordninger med skrotningspræmie for udfasning af ældre brændeovne og forsøgsordninger med installering af filtre.

Bedre overvågning af drikkevand og mere bynær skov:
Danmark har noget af verdens reneste drikkevand. Det er naturligt for os danskere, at vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet. Desværre har flere forskellige undersøgelser vist, at der kan findes mikroplast og for høje mængder nitrat og pesticider i vores drikkevand. Jeg mener, der er behov for en langt mere grundig overvågning af drikkevandet.

 

Jeg støtter de restriktioner på brug af mikroplast, som EU-Kommissionen har foreslået. Mere skov er også med til at beskytte vores drikkevand. Derfor har vandværker, kommuner og staten i de sidste mange år rejst skove. Samtidig er bynær skov noget, som mange danskere sætter pris på til løbeture, vandreture og andre fritidsaktiviteter. Det skal vi have mere af.

 

Flere almene boliger i København

Fælleskab er også en del af et godt miljø. Jeg tror, at fællesskabet i København er stærkest, når mennesker fra alle samfundslag bor i nærheden af hinanden, så deres børn kan gå i skole sammen og alle kan møde hinanden, når de handler ind eller dyrker deres fritidsaktiviteter.

 

København er en attraktiv by, og det er dejligt. Men vi skal huske, at der skal være plads til både ressourcestærke familier, studerende og helt almindelige lønmodtagere. Hvis vi skal fastholde stærke og tolerante fællesskaber i København, skal vi satse på flere almene boliger. Det gælder i særlig grad i de nye bydele.

 

Som folketingspolitiker vil jeg arbejde for:

  • Stop for salg af nye dieselbiler fra 2030 og udfasning af de nuværende.
  • Mere bynær skov til drikkevandsbeskyttelse og naturformål.
  • Et forbud mod gødskning og sprøjtning tæt på grundvandsboringer.
  • Hurtigere grøn omstilling og mere bæredygtigt forbrug.
  • Flere almene boliger i en mangfoldig og inkluderende hovedstad.

 

Er du enig?

Så stem personligt på mig - Yildiz Akdogan - når der er valg.