Børn og unge


Det er noget af det centrale for os socialdemokrater, at vi kæmper for børn og unges vilkår. Det starter fra de vigtige første 1000 dage og fortsætter, til ungdomsuddannelsen er færdig. Vi skal kæmpe for hele mennesker. Der skal være uddannelse til alle, og både erhvervsuddannelser og gymnasier skal prioriteres. 


Jeg vil kæmpe for gode daginstitutioner, folkeskoler og uddannelser, for alle unge er en vigtig grundsten i et retfærdigt velfærdssamfund. Alle skal have de bedste muligheder for at udleve deres potentiale, uanset om de kommer fra et ufaglært hjem eller et akademikerhjem. Derfor vil vi målrettet løfte kvaliteten i vores dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser, så alle børn og unge trives, og vi vil styrke læringen for alle børn og unge.

Et godt liv starter med et godt børneliv. Gode dagtilbud gør især en forskel for udsatte børn og er en nøgle til at bryde negativ social arv. Derfor skal vi styrke dagtilbuddenes helt tidlige indsats for udsatte børn.