Ældre


Ældre mennesker skal have tryghed. De skal have en værdig pleje med respekt, omsorg og medbestemmelse. De mange konkurser, vi ser i ældreplejen, skaber utryghed.

Nedslidtes mulighed for at gå på pension

Tryghed i alderdommen er også at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når helbredet og kræfterne svigter. Nedslidte danskere skal ikke tvinges til at arbejde længere.