Fair transport i Europa

Læs mere om Ole Klæstrup Christensen, der ønsker fair transport i Europa.


Piratkørsel på Europas landeveje

Frustrationen er forståelig blandt de danske chauffører, der udsættes for hård og unfair konkurrence på de danske veje. Den unfair konkurrence fungerer blandt andet ved brug af postkasseselskaber og misbrug af cabotagereglerne.

 

For at stoppe postkassevirksomheder og falske selvstændige skal samarbejdet mellem kontrolmyndighederne forbedres, og reglerne skal harmoniseres. Vi bliver også nødt til at revidere reglerne for cabotagekørsel. De nuværende regler har eksisteret siden 2010. Idéen bag lovgivningen er at spare ture ved, at lastbiler ikke kører med tomkørsel på EU’s veje – til skade for vores miljø og sundhed. Det er sådan set fornuftigt nok.

 

Men desværre tolkes reglerne vidt forskelligt fra land til land, og der findes en række eksempler på, at chauffører kører systematisk indenrigskørsel i andre EU-lande. Vi ser østeuropæiske chauffører køre rundt i Danmark i længere perioder uden at have skyggen af danske arbejdsvilkår eller lønninger. Det er åbenlyst mod hensigten i EU-reglerne, men huller i lovgivningen, forskellig tolkning fra land til land og manglende håndhævelse gør det meget svært at gribe ind.

 

I samarbejde med 3F Transport og DTL kæmper jeg for at sætte pres på Kommissionen. Vi har i fællesskab afleveret en liste med forslag til konkrete forbedringer af reglerne til Transportkommissæren.

 

Et af forslagene er, at man maksimalt må have tre cabotagekørsler inden for syv dage, hvorefter køretøjet skal tilbage til det land, hvor det er registreret. Desuden mener vi, at der skal indføres minimumsstandarder for tjek af cabotagekøretøjer med fokus på lige løn for lige arbejde og vejsikkerhed.

 

Social dumping i luftfartens lavprissektor

Visse dele af flybranchen – særligt lavprissektoren – er ved at udvikle sig til et ræs-mod-bunden, når det gælder løn- og arbejdsvilkår. Den grænseoverskridende mobile karakter af ansættelser i luftfarten har gjort det muligt for arbejdsgivere at finde måder at omgå enkelte landes regler for social sikring og løn. Medarbejderne har svært ved at gennemskue, hvilket land der skal udbetale social sikring i tilfælde af sygdom, ledighed eller barsel. Og det er også svært at finde ud af, hvor de skal klage, når arbejdsgiverne ikke overholder reglerne. Herudover kommer hele udfordringen med skatteindbetaling.

 

Ansættelseskontrakterne er et kapitel for sig selv. Her findes hele tiden på nye kreative konstruktioner, hvor eksempelvis piloter bliver bedt om at oprette sig som selvstændig, selvom de kun flyver for ét selskab, for så kan selskabet undgå at have et arbejdsgiveransvar. Det er noget juks og skaber unfair konkurrence for de selskaber, der opfører sig ordentligt.

 

Jeg er blevet Europaparlamentets ordfører for EU’s luftfartsstrategi i beskæftigelsesudvalget. Her vil jeg kæmpe for mere social dialog og fair konkurrence. Vi bliver nødt til at lave fælles lovgivning imod regelshopping og social dumping. Blandt andet ved at lave et forbud mod falske selvstændige og sikre, at ingen luftfartsselskaber kan frasige sig ansvaret for sine medarbejdere. Derudover mener jeg også, at respekt for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder skal skrives ind i EU’s luftfartsaftaler med tredjelande. Selskaber fra Golfstaterne skal ikke have ret til at flyve i Europa, så længe de får massiv statsstøtte og ser stort på menneskeliv.

 

Faglige rettigheder skal have forrang

Varernes og arbejdskraftens fri bevægelighed skal være underlagt de enkelte medlemsstaters arbejdsmarkedsregler. Dette omfatter retten til overenskomstforhandlinger, kollektive aktioner og lige løn for lige arbejde. For at bekæmpe unfair konkurrence og til at fremme den sociale samhørighed vil jeg arbejde på at få en social protokol med i en fremtidig revision af traktaten, som kan sikre, at sociale rettigheder står over økonomiske friheder. Sociale klausuler skal indgå i al relevant lovgivning for at sikre ligebehandling af alle arbejdstagere og respekten for arbejdsret og kollektive overenskomster.