Klassisk socialdemokrat

DERFOR SOCIALDEMOKRAT Jeg er socialdemokrat, fordi jeg tror på, at alle mennesker har værdi og kan bidrage med noget.


For mig er en socialdemokrat en, der tænker på andre end sig selv. Egoisme og individualisering fylder meget i dag, men jeg tror på fællesskabet. At mennesker vil fællesskab, solidaritet, og at vi skaber et bedre samfund, hvis udviklingen ikke sker på bekostning af andre.


Jeg ønsker et Danmark og et EU, hvor alle får lige muligheder. Derfor er det vigtigt, at alle, der kan og vil, bidrager. Tag nu plattenslagerne i diverse brancher, der dumper lønninger kun for at skumme profitten selv. De udnytter, at nogle mennesker i for eksempel Østeuropa er dårligere stillet end danskerne. Hvorfor skal disse østeuropæiske arbejdstagere diskrimineres med kummerlige forhold og dårlig løn?

Igennem flere år har de næste generationer fået bedre vilkår i Danmark. Men vi ser nu, at det ikke er en naturlov. Vi skal tilbage til en politik, hvor mennesker er i centrum. Markedet skal være vores tjener - ikke vores herre. Det er vores ansvar som politikere at regulere, således at vækst skaber rigdom til alle.

Selvom vi er røget lidt ned på listen, er Danmark fortsat et af de mest lige samfund i verden. Den lighed skal vi være stolte af. Det ønsker jeg, skal være et forbillede for de andre EU-lande og for resten af verden.

 

Den socialdemokratiske solidaritet skal ikke kun gælde i Danmark og EU - men også i forhold til resten af verden. Her skal vi kæmpe for arbejdstager- og menneskerettigheder.