Mød Ole EU

FRA BROVST TIL BRUXELLES Her kan du læse om min rejse fra at være isenkræmmer i Brovst til at blive EU-Parlamentariker i Bruxelles. En rejse, som har budt på mange spændende oplevelser, politiske aftaler, kompromisser, nederlag og sejrer. Hele vejen igennem har mit hjerte konstant banket for den røde farve og de socialdemokratiske værdier. Go læselyst!


Som borgmester i Brovst oplevede jeg hver dag, at der var stor interesse for det, som vi besluttede i byrådet. En hurtig tur til Brugsen for at hente mælk kunne let ende i en længere diskussion om pladsgaranti i børnehaverne eller lukning af lokale virksomheder.

 

I Bruxelles oplever jeg ikke så tit at blive stoppet i supermarkedet for at nogle vil sludre. Det sker faktisk aldrig. Men alligevel var der et eller andet, der trak i mig for at komme til Bruxelles.

 

Helt overordnet var det min store interesse for arbejdsmarkedspolitik og muligheden for at gøre en forskel på europæisk plan, der fik mig til at stille op til Europa-Parlamentet. EU har en enorm betydning for dig og din hverdag - og særligt for dine arbejdsforhold. Derfor arbejder jeg hver dag for at forbedre vilkårene på det europæiske arbejdsmarked.


Social dumping er en praksis, der desværre ofte foregår i forbindelse med vandrende arbejdskraft og udstationering af arbejdstagere i EU, og arbejdskraftens frie bevægelighed gør social dumping til et EU-problem.

 

Jeg bliver bekymret og stærkt oprørt, når jeg gang på gang hører historierne om, at den udenlandske arbejdskraft udfører opgaver i Danmark til langt under mindstelønnen og ofte under kummerlige arbejdsforhold.

I Europa-Parlamentet har jeg derfor mit primære engagement i arbejdsmarkedspolitikken, som medlem af social- og beskæftigelsesudvalget. Overskriften for mit arbejde er Den Danske Model og bekæmpelse af social dumping, og min mærkesag er at sikre, at vi får sikret ordentlige arbejdsvilkår for alle lønmodtagere i hele EU.

 

Det var arbejdet som fællestillidsmand, der for alvor gjorde mig interesseret i det faglige og politiske arbejde. Det førte til et engagement i LO lokalt og regionalt samt en borgmesterpost i Brovst kommune fra 1998 til 2002.


Jeg har derudover været socialudvalgsformand, viceborgmester, medlem af den nordjyske kommuneforenings bestyrelse og næstformand i det nordjyske arbejdsmarkedsråd.