Parlamentarikernes løn


Hvad tjener et medlem af Europa-Parlamentet?

 

Alle medlemmer af Europa-Parlamentet tjener det samme.

 

Løn

Et medlem af Europa-Parlamentet får et vederlag på i omegnen af 59.000 kr. om måneden. Hvad angår skat, forholdet det sig sådan, at alle EU-parlamentarikere betaler en såkaldt EU-skat samt et månedligt bidrag til en ulykkesforsikring, hvorefter lønnen udgør godt 46.000 kr. om måneden.

 

Folketinget i Danmark har valgt, at de danske medlemmer af Parlamentet også skal betale dansk skat.  Det synes jeg er helt naturligt, og jeg og de andre danske medlemmer af Europa-Parlamentet ender derfor med at betale det samme i skat, som vi ville have gjort, hvis vi havde tjent vores penge i Danmark.

 

Når mandatet for et medlem af Parlamentet ophører, har vedkommende medlem ret til at få udbetalt en godtgørelse, som svarer til det ovenfor beskrevne vederlag. Der optjenes ret til en måneds godtgørelse for hvert år, et medlem af Parlamentet har udøvet sit mandat. Har man været medlem af Parlamentet i 10 år, har man altså som hovedregel ret til 10 måneders godtgørelse ved mandatets ophør. Godtgørelsen udbetales dog i mindst seks måneder og højst 24 måneder.

 

Pension

Statutten fastsætter, at de forhenværende medlemmer har ret til en alderspension, når de fylder 63 år, hvis man er gået på pension.

Pensionen er sat til 3,5 % af vederlaget for hvert hele år, de har udøvet deres mandat. Midlerne til disse pensioner udbetales over Europa-Parlamentets budget.

Derudover var jeg medlem af en tillægspensionsordning fra 2005-2009, hvor jeg selv har indbetalt 1/3 midler, og hvor Europa Parlamentet udbetaler 2/3, hvoraf der skal svares dansk skat. Beløbet udbetales fra det fyldte 63 år, hvis man er gået på pension.

 

Dagsdiæter

Ved deltagelse i officielle møder i EP-regi, udbetaler Europa-Parlamentet daglige diæter, som beløber sig til ca. 2.300 kroner. Diæterne går blandt andet til at dække hotelophold, lejlighed og udgifter til mad. Diæterne udbetales kun, hvis medlemmerne indskriver sig på den officielle tilstedeværelsesliste og som sådan dokumenterer deres tilstedeværelse.

 

Ved deltagelse i møder uden for EU udbetaler Europa Parlamentet et beløb på € 152 pr. dag plus indkvarterings- og morgenmadsudgifter; igen forudsat, at vi har deltaget i og skrevet under på mødets officielle tilstedeværelsesliste.

 

Generelle udgifter

Alle medlemmer modtager en godtgørelse for de generelle udgifter, som de hver især har i det land, hvor de er valgt - i mit tilfælde Danmark. Det er det, der populært kaldes blyantspenge. Blyantspengene går blandt andet til at dække udgifter til kontordrift, lokaleleje, telefon, kopimaskiner, computere, rejser i eget land osv. Beløbet udgør ca. 32.000 kr. om måneden, og er skattefrit.

 

Rejseudgifter

Som medlem af Europa-Parlamentet rejser jeg meget. Turen går ofte til Bruxelles, hvor der blandt andet afholdes udvalgsmøder og gruppemøder, ligesom jeg tit er i Strasbourg, hvor der hvert år afholdes 12 plenarmøder.

 

De faktiske billetudgifter bliver dækket, og der er også opstillet regler for, hvor dyre billetterne må være. Medlemmerne kan således få dækket udgifter svarende til en SAS Plus/business class, en togrejse på 1. klasse eller 0,50 euro pr. km ved bilrejse. Derudover følger der et fast rejsetillæg med alle rejser, som går til at dække øvrige rejseudgifter - eksempelvis taxa til og fra lufthavnen.

 

Foruden de faktiske omkostninger til flybilletten gives også et tillæg, der beregnes ud fra rejsens distance og varighed til dækning af øvrige rejseudgifter (for eksempel motorvejsafgift, parkeringsafgift i lufthavnen, taxa til lufthavnen, bagageovervægt eller reservationsgebyr).

 

Jeg er bonusmedlem af Star Alliance og Sky Team og optjener bonuspoint fra SAS og KLM/Air France. I den forbindelse følger jeg de regler, der gælder for optjening af bonuspoint.

 

Årligt rejsetillæg

Som medlemmer kan vi også få økonomisk støtte til at deltage i møder, som ikke har karakter af at være officielle møder i forbindelse med Europa-Parlamentets arbejde. Der kan eksempelvis være tale om deltagelse i en konference. Til det formål kan vi gøre brug af det årlige rejsetillæg, som er sat til maksimalt at udgøre € 4.234. Et krav er her, at møderne ikke foregår i vores egne hjemlande.

 

Udgifter til personale

Som Parlamentsmedlem vælger jeg selv mit personale. Midlerne til aflønning af personalet udbetales ikke til mig personligt men kommer direkte fra Parlamentet. Det maksimale månedlige beløb til lønudgifter til parlamentariske assistenter er sat til € 21.209 om måneden. Bruger man ikke hele beløbet, tilfalder det resterende beløb Europa-Parlamentet.

Disse assistenter sorterer direkte under Europa-Parlamentets administration. Der er udarbejdet en særlig statut som bestemmer arbejdsvilkår, løn og så videre for assistenterne.

 

Der er mulighed for at ansætte assistenter med tjenestested i Danmark. Disse ansattes løn administreres af en bemyndiget betalingsagent. For mit vedkommende er det Revisionsinstituttet, der er min betalingsagent. De sikrer, at alt går ordentligt for sig vedrørende beskatning, social sikring, afregning med Europa-Parlamentet og så videre. For tiden har jeg intet personale ansat i Danmark.

 

Generelt kan medlemmerne ikke ansætte nære slægtninge.

 

Alle tal er hentet fra Europa-Parlamentets officielle hjemmeside her.