Europa-Parlamentet

Her kan du læse om de udvalg som jeg er aktiv i hernede i EU-Parlamentet.


Beskæftigelsesudvalget

Jeg er fuldt medlem af Udvalget for Beskæftigelse og Sociale Anliggender, i daglig tale Beskæftigelsesudvalget eller EMPL. 

I Beskæftigelsesudvalget er vi ansvarlige for beskæftigelsespolitik og alle aspekter af socialpolitik, arbejdsforhold, erhvervsuddannelser og den fri bevægelighed. 

Her arbejder jeg hver dag for at sikre ordentlige arbejdsvilkår for alle Europas lønmodtagere og for at skabe et socialt Europa, hvor menneskers vilkår er i centrum. 

Fiskeriudvalget
Jeg er suppleant i Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg.

Fiskerierhvervet er en stærk og stolt tradition i Europa, og i Danmark i særdeleshed. Fiskeriet spænder vidt fra muslingefiskeri i Limfjorden til hajfiskeri i Middelhavet, og vi har i EU et ansvar for at passe på både fiskere og bestande uanset hvilket fiskeri, der er tale om. Vores fornemste opgave i EU er at sikre, at der både er masser af fisk i havet og fiskere på havet. 

Yderligere udvalg
Jeg følger desuden arbejdet i Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, Udviklingsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling.


Mine delegationer

Udover mit arbejde i de forskellige udvalg er jeg også med i o af Europa-Parlamentets delegationer. Delegationerne er sat i verden for at varetage forbindelserne med de forskellige parlamenter i lande, der ikke er med i EU. 

AVS-delegationen
Jeg er medlem af Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, i daglig tale AVS-delegationen. 

AVS-landene består af de 78 fattige lande i Afrika, Caribien og Stillehavet, som delegationen har indgået samarbejde med. Landene har udover stor fattigdom det til fælles, at de er tidligere kolonier af lande, der er med i EU. Vi mødes med AVS-landene to gange årligt. Her arbejder vi i fællesskab for tiltag, der kan forbedre levestandarden for landenes befolkninger og fremme en holdbar økonomisk udvikling i disse lande. Samarbejdets fokus er primært på udviklingsarbejde og handelsaftaler.

Tyrkiet-delegationen
Jeg er stedfortræder af Europa-Parlamentets Delegation til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet. 

Tyrkiet-delegationen består af lige mange medlemmer fra Europa-Parlamentet og den tyrkiske nationalforsamling. Vi mødes almindeligvis to gange årligt - den ene gang i Tyrkiet og den anden gang i Bruxelles.

Vi drøfter forbindelserne mellem EU og Tyrkiet, og vi fører kontrol med gennemførelsen af toldunionen, følger fremskridtene i tiltrædelsesforhandlingerneog har regelmæssig kontakt til det tyrkiske civilsamfund