Arbejdspladser

Arbejdspladser til landkommunerne


Jeg vil arbejde for, at de mere end 90.000 statslige arbejdspladser, der er centraliseret i København, skal fordeles mere ligeligt til landkommunerne. De skal decentraliseres. De kommuner i landdistrikterne, som har specielle ekspertområder, skal have arbejdspladser, forskning og uddannelse, fordi det giver mening at dyrke kommunernes ”ekspertområde”!

 

Eksempel: I min kommune, Lolland kommune, har vi en enestående viden og kompetence inden for grøn energi, hvilket gør, at kommunen er førende på dette område. Dette bevidnes f.eks. af de mange forskellige udenlandske delegationer, der løbende besøger kommunen for at få input og hente inspiration.

Det burde derfor være helt oplagt, at staten støtter Lolland kommune som ekspertkommune på dette område. Det kunne bl.a. ske ved, at der flyttes arbejdspladser til Lolland fra Energistyrelsen og DTU Vindenergi, hvis formål er at bidrage til samfundets fortsatte udvikling og vækst på energiområdet.