Naturbeskyttelse er vigtig

Naturen trues Grundvand, insekter og fugle er truet.

Udsigt fra Himmelbjerget. Foto: Iben Sønderup

Grundvand

Har du tænkt over, at her i Danmark kan vi bare åbne vandhanen, og så kommer der frisk, rent vand ud? Det er grundvand, som ligger langt nede i jorden i nogle store grundvandsmagasiner. Det skal blot renses gennem nogle sandfiltre, så er det lige til at drikke.

 

Insekter og fugle trues

 

Har du lagt mærke til, at i løbet af de sidste par år er der ikke så mange insekter på bilens forrude, som der før har været? 

 

3 mio. fugle er forsvundet fra det åbne land.

Vores grundvand, vores insekter og fugle trues af nitrat og pesticider. Derfor skal vi passe bedre på vores grundvand og vores natur i Danmark. I Socialdemokratiet arbejder vi for at indskrænke landbrugets og privates brug af pesticider. Og vi vil skabe mere urørt skov og vild natur.

 

Forurenende virksomheder skal rydde op efter sig

Vi oplever mange steder, at forurenende virksomheder lukker ned og efterlader en grund, der er forurenet. Det gælder fx træimprægneringsvirksomheder og tankstationer til olie og benzin. Borgerne kan så gå og se på forfaldet, uden at man har mulighed for at gribe ind og forskønne stedet.

 

Jeg mener, at der skal være lovkrav om, at forurenende virksomheder rydder op efter sig, når de lukker ned. Dermed kan man sikre, at der ikke sker yderligere forurening. Og samtidig vil der blive mulighed for at skabe nye aktiviteter på grundene. 

I juli 2018 rejste jeg sagerne om Shell-grunden i Randers og Q8-grunden ved Assentoft. Begge grunde var blevet efterladt i forfald af olieselskaberne. Efter at jeg rejste sagerne, er det kommet frem, at Q8-grunden er forurenet. 

Shell-grunden, som skæmmede Randers Midtby, er der kommet en løsning på. 

Læs mere om Shell-grunden her

Læs mere om Q8-grunden her

 

En grøn klode til vores børn og børnebørn 

 

Grønne skove, enge, strande, søer og vandløb – vores miljø er noget, vi skal passe på og beskytte. Der kommer en dag efter vores tid. Og vi skal efterlade en grøn jordklode til vores børn, børnebørn og oldebørn. For vi er fælles om fremtiden.