Mærkesager


Bedre trafikforhold

Lokalkendskab giver de bedste løsninger

Naturbeskyttelse er vigtig

Vi er fælles om fremtiden

Iben Sønderup i Folketinget


Randers har brug for en stærk repræsentation i Folketinget. Derfor stiller jeg op.

Sammen om gangbro over Langå Station


Ved fælles hjælp kan store ting lykkes.

Bliv medlem

Som medlem af Socialdemokratiet kan du deltage i beslutninger og have direkte kontakt med dine folkevalgte. Du kan også deltage i valgkampe, kurser eller debatter.