Medarbejdere som ressource


Medarbejderne er Region Sjællands største ressource

 •  Region Sjælland som attraktiv arbejdsplads
 •  Et godt arbejdsmiljø og veluddannede medarbejdere er til gavn for alle
 •  Øget politisk opmærksomhed på regionen som arbejdsplads

Region Sjælland skal være en attraktiv region at arbejde i. Det kræver i høj grad et styrket arbejdsmiljø og en god og synlig ledelse. Det forudsætter, at den politiske og administrative ledelse lægger stor vægt på et forbedret arbejdsmiljø.

Regionens mange tusinde medarbejdere er grundstammen i vores virksomheder, uanset om det er administrationen, plejepersonale, teknikere eller andre arbejdsfunktioner. Det er dygtige, engagerede og ansvarlige mennesker, der møder på arbejde hver dag, også når det er svært.

Vi ønsker at sætte medarbejdernes faglighed i centrum og give tilliden tilbage – en ”fingrene væk-reform” vil give nye muligheder for vores fagligt dygtige medarbejdere. Dette kræver en målrettet og engageret politisk ledelse, den er Socialdemokratiet klar til at levere.

Socialdemokratiet kæmper for at afskaffe det bevidstløse produktivitetskrav på 2 pct. årligt – uden at det skal medføre nye bundne opgaver til regionerne. Vi vil fortsat effektivisere indsatsen, hvor det giver mening, og hvor det udnytter ressourcerne bedre.