Lighed i sundhed


Borgernes sundhed – regionens vigtigste opgave

 •  Sundhedsvæsenet: Kvalitet, sammenhæng og patienttilfredshed er vigtigst
 •  Sundhed for alle – også de udsatte borgere

 

Sundhed er en af de største opgaver for regionen. Borgeren møder regionen hos den praktiserende læge, hos speciallægen og på sygehusene ved sygdom, fødsel og død. I alle disse tilfælde skal borgernes forventninger indfries. Ved enkle behandlinger bør det ske lokalt - ved komplicerede tilfælde må det finde sted på et centralt sted med specialister. 


Socialdemokratiet anser det offentlige sundhedssystem som en af grundpillerne i vores velfærdssystem. Den frie og lige adgang til sundhedsvæsnet er en væsentlig værdi, som vi ikke vil give køb på.

Region Sjælland skal kunne klare det meste i vores eget system, som til stadighed skal udvikles.