LGBT

Plads til mangfoldigheden


Ingen skal have ondt i maven over at gå hånd i hånd på gaden, eller over at få et kys i bussen af en person af samme køn. Vi skal fjerne vores skam over vores køn og seksualitet. Det skal være lettere at være den, man er.

Der er for LGBT-personer langt sværere at acceptere sig selv - eller føle sig accepteret. Selvmordsforsøg er tre gange så stor for LGBT-personer (13,8) i forhold til heteroseksuelle (4,5).

Det skal være trygt for LGBT-personer at være dem, de er - både på arbejdspladsen, i nattelivet og i sundhedssystemet.

Derfor vil jeg som socialdemokrat arbejde for:

 

KØN

 • Det skal være muligt at opnå juridisk kønsskifte for børn.
 • Der skal være et forbud mod omvendelsesterapi. Man skal ikke lave om på mennesker – det er ikke en psykisk lidelse at være LGBT-person.
 • Homoseksuelle skal have mulighed for at stifte familie. Lige nu er der ikke de samme muligheder for bøsser for at få børn. Den løsning, nogle homoseksuelle danske mænd vælger, er at tage til USA og arrangere en rugemor. Det er nemlig ulovligt i Danmark at betale en rugemor for at bære barnet. Det er det ikke i USA. Den danske adoptionslovgivning ulovliggør dernæst at tage barnet med hjem fra USA. I USA bliver de to mænd juridiske og sociale fædre, men det vil den danske stat med nuværende lovgivning ikke acceptere. Lesbiske kvinder fik fra år 2006 heldigvis mulighed for at få hjælp til insemination. I dagens Danmark har to mænd de facto ikke ret til at få deres eget barn.
  Jeg vil derfor arbejde for, at homoseksuelle mænd ikke diskrimineres og bliver kriminelle, blot fordi de ønsker sig deres eget barn. Adoptionslovgivningen må laves om. Det skal gøres lovligt at betale en rugemor i Danmark for tabt arbejdsfortjeneste, uden at det bliver en industri. Det skal være lovligt, at to af samme køn kan være juridisk forældre til et barn.
 • Ligeledes er det i Danmark ikke lovligt for lesbiske/biseksuelle kvinder at donere et æg til deres partner, med mindre at partneren ikke selv har fertile æg. Dette får mange par til at søge mod England, men dette kan give juridiske problemer, når barnet kommer til verden.
 • Retten til ikke at få et nej til at blive gift i Folkekirken: Homoseksuelle har skulle vente lang tid på at få de samme rettigheder på ligestillingsområdet som heteroseksuelle. Det har været en lang og sej kamp, vi i dag ikke bare kan tage for givet. Og vi er stadig slet ikke i mål. Det var i 2012, hvor Helle var statsminister, at homoseksuelle par fik lov til at indgå et rigtigt ægteskab i Danmark.
  Loven giver dog præster mulighed for at sige nej, hvis de ikke vil vie homoseksuelle. Der er også præster, der nægter at vie et par, fordi en af dem er fraskilt. Det er diskrimination, når man giver mulighed for at forskelsbehandle folk på baggrund af deres seksualitet. Jeg vil arbejde for, at præsterne ikke kan sige nej. Dermed ville homoseksuelle eller fraskilte ikke blive mødt af at være mindre værd som menneske grundet seksualitet eller andre forhold.

 

SUNDHED

 • Anmelderen af et overfald skal tage stilling til, om der er tale om hate crime. Jeg mener, at hvis det anmeldes som en hadforbrydelse, efterforsker politiet sagen som sådan og behandles videre som en hadforbrydelse ved en eventuel domstol.
 • Der skal gives HPV-vaccine til drenge, der har seksuelt samkvem med drenge – og der skal ikke være en aldersgrænse. Det kan muligvis også tænkes ind som en del af børnevaccinationsprogrammet.
 • PrEP-behandling:
  LGBT-personer er overrepræsenterede i mange sygdomsstatistikker, både inden for fysisk og psykisk sundhed. Således er det også oftest homoseksuelle mænd, der rammes af hiv. I dag kan man leve et fysisk godt liv med hiv, og hvis man er i medicinsk behandling, smitter man ikke. Men der er stadig knap 200 nye hiv-diagnoser i Danmark hvert år, og det kan undgås. En af metoderne er den hiv-forebyggende metode “PrEP”, som populært sagt er en slags p-pille mod hiv. PrEP har gået sin sejrsgang over hele verden og anbefales bl.a. af WHO og Sundhedsstyrelsen til en afgrænset målgruppe med særlig risiko for at blive smittet med hiv. Men PrEP findes endnu ikke i det etablerede sundhedsvæsen i Danmark, og dermed forhindrer vi lige nu ikke hiv med alle tænkelige redskaber. Det er både ulykkeligt for den enkelte og en udgift for samfundet, for PrEP giver faktisk overskud på bundlinjen.

  Jeg mener:
 • at PrEP bør implementeres i Danmark i regi af regionerne og tilbydes en afgrænset målgruppe i særlig risiko for at blive smittet med hiv.
 • at implementeringen bør følges op af råd og vejledning om seksuel sundhed og risikoadfærd.
 • at det sker i tæt samarbejde med det civilsamfund, som kender de relevante miljøer, så vi derved sikrer, at PrEP tilbydes til de rigtige og på den rigtige måde.

 

ARBEJDSMARKED

 • Det skal være socialt acceptabelt at være LGBT-person på alle typer arbejdspladser. To ud af fem LGBT’er skjuler deres orientering eller identitet for kollegerne og chefen. Tallene viser, at der er et behov for indsatsområder, som fremmer inklusion, mere åbenhed og generel bekæmpelse af homofobi.
 • Der er ikke en lov, der direkte forbyder diskrimination af LGBT-personer. Der findes et forbud mod forskelsbehandling pga. race (lovbekendtgørelse nr 626. af 29. september 1987), straffelovens § 266b (lovbekendtgørelse nr. 1260 af 23. oktober 2007), lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (lovbekendtgørelse nr. 31 af 12. januar 2005).
 • I dansk topidræt er det svært at være åben LGBT-person.