Klima og miljø

Et grønnere Danmark med grønne arbejdspladser De voldsomme klimaforandringer forsvinder ikke af sig selv. Vi må som samfund handle nu. Vi blev mindet om det i sommeren 2018, hvor det var varmere end i mands minde. Klimaforandringerne mærkes over hele jordkloden. Derfor vil jeg en grønnere og mere bæredygtig vej for Danmark.


Jeg vil investere i en grøn fremtidsfond og ny forskning, der skal afhjælpe klima- og miljøudfordringerne, samtidig med der skabes tusindvis af nye job, og dansk eksport øges. 

 

Mindst en halv million grønne biler skal køre på de danske veje inden 2030. Vel at mærke biler, som du og jeg har råd til at køre i. Vi skal stille ambitiøse krav til alle offentlige bygninger og industri om at spare på energien. Og vi skal værne om vores kyster, som det mere ekstreme vejr truer med at ødelægge. Mens vi gør alt dette, skaber vi arbejdspladser.

 

Plastik og andet affald skal væk fra strande og øvrig natur

Når jeg går en tur på Amager Strand, ser jeg en del affald. Plastaffald på de danske strande er et stort problem for miljøet og mange danskere.

 

Plastik har en direkte negativ indflydelse på vores natur. Det kan også være med til at ødelægge vores naturoplevelse langs de danske strande og kyster.

 

Vi skal mindske brugen af plastik i vores hverdag. Derfor ønsker jeg pant på flere typer af plastikflasker og et forbud mod, at butikker udleverer plastikposer gratis. Disse tiltag kan være med til at sænke forbruget at plastik.

 

Renere luft ved udfasning af dieselbiler

I København kan vi cykle til næsten alt. Men når der er meget biltrafik, er luften dårlig. Mere end 3.000 danskere dør hvert år for tidligt på grund af luftforurening. Dårlig luft er også skyld i lungekræft, hjertekarsygdomme, diabetes og astma.

 

Derfor synes jeg, det er fornuftigt med en udfasning af kørsel med forurenende biler i byerne.

 

Jeg forestiller mig ikke København som en moderne storby uden biler, men jeg mener, at der bør stilles krav til, hvor meget de må forurene. Forurenende dieselbiler skal udfases fra trafikken i takt med, at bilerne skrottes. Vi skal passe på hinanden og miljøet.