Fælles om København

København skal været et sted, hvor alle har mulighed for og lyst til at bo.


Flere børn og færre offentlige ansatte er en uholdbar løsning

København er en af verdens bedste byer at leve i. Det betyder også, at der kommer flere børn til i København. Det er en dejlig udvikling. Fra 2018 mod 2025 vil der være 20,9 procent flere børn i alderen 0-5 år i København. Vi har altså udsigt til et rekordhøjt antal børn inden for få år. Hvis regeringen ikke afsætter flere penge i den offentlige sektor end regeringens målsætning om 0,4 procent om året, vil det betyde 11.000 færre offentlige ansatte i 2025. Det betyder mindre velfærd for børn og ældre.

 

Hvis det offentlige forbrug skal følge med denne udvikling, skal der afsættes flere penge. Det siger sig selv. Vi ved, at en tidlig indsats er vigtig for, at alle børn får en god start på livet. Det er ikke en holdbar vej at forværre normeringerne i daginstitutionerne. Derfor skal vi mindst afsætte 10 miliarder kroner for, at den offentlige sektor kan følge med den demografiske udvikling. Det fortjener vores børn og de offentligt ansatte.

 

Vi skal tage hånd om byens udsatte mennesker

København har mange udsatte grupper, der har brug for ekstra hjælp. Det er derfor vigtigt at give dem den nødvendige hjælp. Det nytter ikke at gøre livet mere surt for dem med et zoneforbud, end et liv på gaden i forvejen er. Ingen skal henvises til et liv på gaden i Danmark.

 

Vi skal i skal sørge for, at hjemløse har mulighed for at komme væk fra livet på gaden og få tag over hovedet. De skal have mulighed for at få et værdigt og godt liv. Hjemløse skal have et sted at være hele døgnet - ikke kun om natten.

 

Derfor vil Socialdemokratiet afsætte midler til, at eksisterende herberger og overnatningstilbud kan udvide åbningstiderne. I dag åbner de ofte sent på aftenen og lukker tidligt om morgenen. De hjemløse bliver så igen henvist til livet på gade. Jeg vil ikke se menneskeliv blive ødelagt af hjemløshed.

 

 

Boliger i København

I København skal der være boliger, der er til at betale for folk med almindelige lønninger.  Alle skal have råd til at bo i København.

 

København skal ikke være en rigmandsghetto. For mig er velfærd også at studerende, børnefamilier, ældre og udsatte borgere, har råd til at bo i en god bolig der er til at betale for penge.

 

Vores samfundsmodel bygger på fællesskaber. Når vi bor side om side med folk, der ikke nødvendigvis ligner os selv, styrker det sammenhængskraften. Derfor skal vi fortsætte med at bygge nye lejligheder i København, så priserne ikke presses voldsomt 

 

Vi skal bygge flere billige almene boliger og sørge for, at der er midler til at renovere de eksisterende almene boliger. I de kommende år bliver hver fjerde nye bolig almen, hvilket er hårdt tiltrængt. 

 

Når vi bygger nye boliger, skal vi også sikre, at de rent faktisk bliver beboet. En lejlighed i København skal ikke være investeringsobjekter, da det blot er med til at presse priserne yderligere op. Vi skal kunne kræve bopælspligt i nyopførte byggerier i fremtiden, da det vil være med til at sikre, at flere får mulighed og råd til at bo i København.