Visioner for Østjylland


Kattegatbro med hurtigtog

Som opstillet i Østjyllands storkreds er jeg naturligvis især optaget af at fremme udviklingen her.

Jeg støtter forslag, som er gode og underbyggede. Ved folketingsvalget i 2015 kunne jeg ikke støtte ønsket om en ny lufthavn ved Århus, da de forslag, der blev fremlagt i Grontmij-rapporten, var såvel fejlbehæftede, fordrejede samt for optimistiske.

Mit synspunkt var bl.a. baseret på mine formandserfaringer fra den grønlandske Transportkommission. I stedet mente jeg, at en bedre trafikstruktur i Østjylland først og fremmest krævede en udvidelse af E45 til en tre-sporet motorvej, hvilket heldigvis senere blev gennemført.

Det mest perspektivrige trafikprojekt for Østjylland er nu en fast kattegatforbindelse. Den vil dels muliggøre hurtigere forbindelser til landets hovedstad og til lufthavnen i Kastrup.

En fast kattegatforbindelse vil muliggøre indsættelse af hurtigtog, hvor transporttiden fra f.eks. Århus til Kastrup reduceres til ca. 1 time, og hvor de togrejsende kan få ordentlige arbejdspladser og direkte booke sig ind på flyafgange.

 

Så dette ser jeg gerne realitetsundersøgt og i givet fald besluttet, idet det også kan være vigtigt af sikkerhedsmæssige grunde med en alternativ rute. Det skal naturligvis dokumenteres, at en sådan forbindelse er samfundsøkonomisk rentabel, ligesom den bør konstrueres, så den medvirker til grøn omstilling via el-tog osv.

Så både generelt og konkret vil jeg i givet fald arbejde for at styrke Østjylland.