Mindre ulighed

Den stigende ulighed – også i Danmark – skal stoppes og vendes.


Kampen mod ulighed og for lige muligheder står for mig som en central politisk opgave. En lighedsmålsætning kan ikke blot begrundes ud fra etiske og moralske vurderinger.

 

Større lighed øger også den økonomiske vækst. Dette har OECD så sent som i 2015 dokumenteret i analyser, der er beskrevet i rapporten: ”In it Together. Why Less Inequality Benefits All”. I denne analyse, se side 79-80, konkluderer OECD, at øget ulighed har en både stor og signifikant negativ indvirkning på den økonomiske vækst.

Dette resultat er ikke mindst en følge af, at større lighed gør det muligt for langt større befolkningsgrupper via især offentligt finansierede uddannelser at opnå de færdigheder og kvalifikationer, som i det moderne samfund er nødvendige for at opnå gode og stabile job.

 

Men det skyldes også, at der er mindre sociale spændinger i mere lige samfund: Mindre vold/kriminalitet, narkomisbrug, mentale problemer, vægtproblemer mv., ligesom den generelle samhørighed – den sociale kapital - er bedre. Det er kombinationen af en bedre uddannet befolkning og mindre sociale problemer, der er hovedårsager til, at OECD finder, at større lighed giver større vækst.

Det er beskæmmende, at dette alt for ofte forbigås i forslag om topskattelettelser.


Det vil være et centralt mål for mig at arbejde for, at de senere års tendens til stigning i uligheden vendes – også da dette vil øge det økonomiske råderum og dermed også det sociale råderum. Min kompetence og erfaring burde kunne bidrage til dette.

Jeg har i mange år været optaget af fordelingspolitiske spørgsmål. Derfor har jeg også uddybet ovenstående i en artikel: Ulighed – skal bekæmpes, men hvordan? (pdf)