Lighed for loven

Danske Bank-sagen vil vise, om lighed for loven gælder i Danmark.


Medvirken til hvidvask og anden kriminalitet er ulovligt – og bør straffes. Og straffen bør stå i forhold til, hvor skadelig denne medvirken har været.

 

Danske Bank har medvirket til pengegennemstrømninger på svimlende 1500 mia. kr. gennem bankens estiske virksomhed. Pengestrømme, som sandsynligvis er forbundet med hvidvask og anden kriminalitet, bl.a. våbensalg.

 

Bankens egen iværksatte undersøgelse via advokatfirmaet Bruun & Hjejle er desværre meget mangelfuld, idet helt essentielle spørgsmål ikke er søgt besvaret. Derfor er en officiel undersøgelse påkrævet.

 

Det vides endnu ikke, hvordan denne sag ender. Men den bliver en prøve på, om vi blot er nogenlunde lige stillet for retten i Danmark.

 

Kort om Danske Bank sagen:

Danske Bank begyndte fra 2007 også at drive bankvirksomhed i Estland via købet af den finske Sampo Bank til 30 mia. kr., hvoraf over 15 mia. kr. var betaling for såkaldt goodwill.


I hvert fald fra 2012 vidste bestyrelsen, at hvidvask i flere år var foregået gennem deres estiske aktiviteter. I mødereferatet fra bestyrelsesmødet 6. sep. 2012 er det således anført: ”the AML issues had been known for a long time, actually several years” eller på dansk: ”hvidvaskproblemstillingen har været kendt længe, faktisk i flere år”.

Det er muligt, men i så fald overraskende, hvis det først stod klart for bestyrelsen i 2012, at der i flere år var hvidvasket i den estiske afdeling. Men bestyrelsen burde senest i 2012 effektivt have sagt stop over for noget så alvorligt som medvirken til hvidvask m.m. i stor skala – for ellers bliver man vel medskyldig og skal straffes?
Det er både overraskende og underligt, at bestyrelsen i Bruun & Hjejle-rapporten ikke er blevet spurgt om, hvorfor den ikke stoppede bankens medvirken til hvidvask i 2012, og hvorfor denne undladelse ikke indgik i rapportens sammenfatning. Dette er desværre ikke et isoleret tilfælde, hvor der burde være gravet dybere. Jeg har fundet hele 15 tilfælde, hvor dette burde være sket.


Direktionen var i hvert fald langt tidligere advaret. Advarslen i juni 2007 kom ligefrem fra en centralbank – den russiske – og blev fremsendt til direktionen via Finanstilsynet.


Den russiske Centralbank advarede om, at der sandsynligvis foregik meget tvivlsomme pengegennemstrømninger, der ”hver måned løber op i milliarder”, og som kan være foranlediget af ”skatteunddragelse eller anden kriminalitet”, der søges skjult med ”hvidvask transaktioner.”

Selv om advarselslamperne herefter lyste rødt gang på gang, stoppede den øverste ledelse - direktion og bestyrelse – ikke bankens estiske hvidvaskningsaktiviteter. Det skete først fra 2015.


I et retssamfund bør det være sådan, at straffen står i relation til konsekvenserne af de strafskyldige handlinger. Burde det ikke også være sådan, at straffen stod i relation til fordelene ved at lukke øjnene, herunder også honorarerne til ledelsen?
Økonomisk kriminalitet bør også bekæmpes med proportionale straffe. Det bliver interessant at følge, om det sker i Danske Bank sagen.

 

Hvis jeg kommer i Folketinget, vil jeg kæmpe for lighed for loven.

 

Læs mere om Danske Bank sagen på min Facebook-side

 

Jeg har også skrevet kronikker herom: i Politiken 13. okt. 2018 og i Århus Stiftstidende 25. nov. 2018.


Kronikkerne kan læses på min hjemmeside:

www.en-vis-mand.dk på stien Publ. kronologisk→Kronikker