Økonomisk politik og EU

Økonomisk politik med et menneskeligt ansigt


Som uddannet økonom – cand. polit. – er et centralt politikområde for mig naturligvis den økonomiske politik.


I dag er der nye grænser for Danmarks økonomiske politik grundet vores medlemskab af EU og i det hele taget globaliseringen. Jeg er selv en varm fortaler for et ambitiøst EU-samarbejde – endog føderalist. Men kun på meget, meget langt sigt, idet jeg har været og er fortaler for, at dette samarbejde kun etableres i takt med, at der opnås generel forståelse herfor og opslutning hertil.


Behovet for et stærkere EU-samarbejde følger af, at nationale løsninger ikke kan stå alene i en globaliseret verden – at hævde dette er at stikke folk blår i øjnene. Det ville nemlig resultere i, at de multinationale selskaber og kapitalen får alt for let spil. De har jo netop intet fædreland. Med Danmarks placering på kloden er EU eneste realistiske mulighed for, at vi i Danmark kan få indflydelse på de økonomiske spilleregler i verden – med ønsket om en styret markedsøkonomi, som det er anført i Socialdemokratiets principprogram.


Vi skal ændre de økonomiske spilleregler i EU

Men de økonomiske spilleregler i EU må og skal ændres. De nuværende regler i Stabilitets- og Vækstpagten samt Finanspagten er både fagligt forkerte og ødelæggende, som det aktuelt viser sig i den stadig større kløft mellem nordlige og sydlige medlemslande, og som nu er dramatiseret med opgøret om det italienske 2019-budget.


Derudover har disse regler været en katastrofe for de fleste socialdemokratiske partier/socialistiske partier i EU-landene. Vi hører heldigvis til de mindst ramte, men særlig godt går det jo ikke, som den nedadgående trend i tilslutningen til os viser (se grafen i dette pdf-dokument).


Derfor skal vi kæmpe indædt for at ændre disse overordnede økonomiske spilleregler og dermed også på EU-plan sætte beskæftigelseshensyn og sociale hensyn i centrum – kort sagt give den økonomiske politik et menneskeligt ansigt.
Jeg håber at få mulighed for med min kompetence og erfaring at bidrage hertil.
I dette pdf-dokument har jeg nærmere begrundet, hvorfor EU’s økonomiske politik er blevet så ødelæggende for det store flertal.


Hvis jeg kommer i Folketinget vil jeg arbejde både for et stærkt EU, men så sandelig også for, at skadelige elementer for samarbejdet luges ud af først og fremmest den økonomiske politik, men også af andre områder. Vi skal i tilknytning til dette langt klarere end hidtil gøre op med de politikformer, der står i vejen for vores mål, og kæmpe for de former for politik, der fremmer vores mål.