Mød Christen

Christen Sørensen er folketingskandidat for Socialdemokratiet i Århus Nord-kredsen, Østjyllands Storkreds.


Hvis jeg kommer i Folketinget, vil jeg bl.a. bruge mine kompetencer og erfaringer på økonomiske spørgsmål, herunder ulighed, og på miljømæssige spørgsmål som global opvarmning.

Jeg er født i 1945, voksede op på en mindre gård i Vestjylland i et traditionelt venstremiljø. Uden uddannelsesstøtte, som Socialdemokratiet dengang kæmpede igennem, havde jeg næppe fået mulighed for at læse videre. Det har jeg aldrig glemt, og det er en hovedårsag til, at jeg ikke overtog mine forældres politiske ståsted.

Jeg blev økonom fra Københavns Universitet, hvor jeg bl.a. var på hold med Mogens Lykketoft. Jeg valgte universitetsvejen og blev professor i økonomi i 1982. Jeg var overvismand fra 1985-88 og herefter formand for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – nu AE-rådet – fra 1988-2006, ligesom jeg har bestridt en række andre tillidsposter. På min hjemmeside www.en-vis-mand.dk under fanen CV er ovenstående uddybet.

Jeg stræber efter, at handling skal følge tanke og overbevisning. Jeg mener, at økonomi kun er et hjælperedskab til at nå det, vi gerne vil. Et samfund med lige muligheder, og som samtidigt er bæredygtigt, er for mig et centralt mål.

Som formand for LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution (et ulønnet job), der foreløbigt kun virker i hovedstaden og på Sjælland, har jeg fået mulighed for at give noget tilbage af det, som jeg selv har fået fra samfundet. Se nærmere om LIVa på dets hjemmeside. Vi har aktuelle planer om, at LIVa også kommer til Midtjylland med placering i Århus. Der er indgivet ansøgning om fondsstøtte hertil. Kamp mod ulighed og dens uvæsen – herunder vold – er en mærkesag for mig.
Dette er yderligere udbygget under mærkesagen Mindre ulighed her på hjemmesiden.

Hvad hjælper det, at vi er eller bliver rige, hvis vi ødelægger klimaet og dermed levevilkårene for vores efterkommere? Jeg forstår ikke klimabenægterne. Det er muligt – men næppe sandsynligt – at klimaeksperterne tager fejl. Men det tør jeg på ingen måde satse på.

Her har jeg også forsøgt at handle praktisk. Sammen med min broder har jeg en økologisk æbleplantage nær Faaborg på Fyn. Den blev omlagt til økologisk drift i 2002, kort efter vi overtog husmandsstedet på ca. 10 tdr. land, og er derfor en af de første økologiske – i øvrigt biodynamiske, idet vi overhovedet ikke sprøjter – æbleplantager på Fyn.

 

Christen Sørensens æblehøst

2018-høsten af Filippa-æbler. Flere billeder fra plantagen

 

I snart 30 år har jeg endvidere været medvirkende til at udvikle en proces. I de fleste år som formand for bestyrelsen for UniBio A/S (også ulønnet). I denne virksomhed omdannes metangas vha. bakterier til foder med en endnu bedre aminosyresammensætning end fiskemel. I relation til den globale opvarmning er metan ca. 25 gange så belastende som CO2. Udviklingsarbejdet er foreløbigt resulteret i, at der er placeret et forsøgsanlæg i Kalundborg, hvor udvikling og forskning foregår i et samarbejde med især DTU, ligesom der er opført en fabrik i Rusland. Målet er ikke mindst at dække det proteinhul, som vil opstå i de kommende år grundet en stigende og mere velhavende befolkning på vores klode, og samtidig modvirke klimaforværringer.


Privat er jeg er gift, har tre børn og 7 børnebørn.

 

Kontakt Christen Sørensen