Erhvervslivet


Det er vigtigt erhvervslivet har gode rammer. Erhvervslivet og kommunen SKAL spille sammen for at vækste og udvikle.