Borgerne først


Vi skal have det enkelte menneske i centrum for opgaveløsningen.