Kontakt


Birgit Stenbak Hansen

Jeg kan træffes på tlf. 29 16 30 39 eller 98 45 50 01

Mail: bihn@frederikshavn.dk 

 

Sekretær

Lene Axelsen er min sekretær og kan træffes på:

Mail: leax@frederikshavn.dk og tlf. 98 45 90 05

 

Webmaster

John Stenbak Hansen er min webmaster og kan træffes på:

Mail: jstenbak@live.dk