Visioner for Region Midtjylland


Socialdemokratiet i Region Midtjylland ønsker at styrke og udvikle fællesskabet i vores region

Uanset hvor man bor, eller hvem man er, så skal man have den hjælp, man har behov for fra et stærkt fælles sundhedsvæsen. Regionen skal også understøtte, at der er muligheder for uddannelse og beskæftigelse i alle dele af regionen, og regionen skal hænge sammen med en god infrastruktur fra kyst til kyst.

Vi vil have, at regionen skal være Region Dit og Midtjylland.


Vi har tre mærkesager:

  • Det er tid til nærvær.

    Vi ønsker et sundhedsvæsen med nærvær for de borgere, der får behov for hjælp - lige fra jordemoderens varme hænder tager imod det nyfødte barn, til den døende har brug for en hånd at holde i før afskeden med livet.

  • Tid til tryghed.

    Tryghed for at hjælpen når hurtigt frem ved alvorlig sygdom og tilskadekomst - uanset hvor man bor. Tryghed for, at alle har en egen læge, der kan træde til, når vi har behov for det. Tryghed ved at møde kompetent personale på sygehuset samt en tryg overgang mellem sygehus og eget hjem eller plejehjem.

  • Tid til sammenhæng.

    Vi ønsker en region, der hænger sammen fra kyst til kyst. Det betyder, at der er sammenhæng i sundhedsindsatsen, både imellem kommune, region og almen praksis. Det betyder også, at vi tænker erhvervs- og turismeindsatsen sammen, og at vi i fællesskab løser nogle af de udfordringer, regionen står overfor. Det kan f.eks. være på miljø- og klimaområdet, hvor en fælles klimaindsats både beskytter vores værdier imod en højere vandstand samtidig med, at det skaber nye arbejdspladser inden for bæredygtig omstilling.