Sammenhæng

Vi ønsker en region, der hænger sammen fra kyst til kyst.


Vi ønsker en region, der hænger sammen fra kyst til kyst. Det betyder, at der er sammenhæng i sundhedsindsatsen, både imellem kommune, region og almen praksis. Det betyder også, at vi tænker erhvervs- og turismeindsatsen sammen, og at vi i fællesskab løser nogle af de udfordringer, regionen står overfor. Det kan f.eks. være på miljø- og klimaområdet, hvor en fælles klimaindsats både beskytter vores værdier imod en højere vandstand samtidig med, at det skaber nye arbejdspladser inden for bæredygtig omstilling.