Respekt for mindre samfund

Centraliseringen må ikke tage overhånd! Danmark skal i større grad anerkende og understøtte mindre samfund, så deres særkende bevares.

Mette Frederiksen vises rundt ved Julius Bomholts gamle sommerhus i Sønderho på Fanø

Nyere tids største centraliseringsbølge rullede over landet i midten og slutningen af nullerne. Kommuner blev sammenlagt og amter nedlagt. Alt blev større! Fra mange amter til få regioner og fra mange kommuner til færre kommuner. Politikredse blev større, retskredse og statsforvaltninger blev samlet på færre adresser. 

 

Der er behov for en fornyet dialog om, hvordan vi skal indrette samfundet og de demokratiske processer, så mennesker oplever reel indflydelse på hverdag, hvor de bor.

 

Læs også 'Nærheden tilbage', som er Socialdemokratiets udspil til stærke lokalsamfund og velfærd tættere på borgerne.