Grøn omstilling og nye job

Mere grøn energi og nye arbejdspladser! Den grønne energi er krumtappen i at skabe vækst og nye job. Nordsøen og Esbjerg spiller en nøglerolle i den grønne omstilling.

Anders Kronborg på et af sine mange besøg på Esbjerg Havn. Udviklingen følges tæt. Her en forårsdag i 2018 sammen med havnedirektøren, Ole Ingrish.

Danmark har i mange år været førende indenfor især vindenergi og opsætning af vindmøller. Besøger man Esbjerg Havn, som er Nordeuropas største havn for udskibning af havvindmøller, så er man ikke i tvivl om det store vækstpotentiale, der er i den grønne omstilling. 

 

Kloden bliver varmere, og det vurderes af UNHCR, at der kan være 200.000.000 klimaflygtninge i 2050. Det er derfor indiskutabelt, at vi skal op i et større grønt gear.

Vi skal fortsætte udbygningen af havvindmølleparker. Nordsøen skal blive til et 'Silicon Valley' for havvind.

Vi skal efterlade en ren klode til vores børn, børnebørn og oldebørn. Mange danske virksomheder er enormt innovative, skaber nye grønne jobs og har været medvirkende til at gøre Danmark til et grønt foregangsland.

 

Læs også Socialdemokratiets grønne udspil: Danmark skal igen være en grøn

stormagt. En klima- og miljøpolitik der samler Danmark