Et godt liv - velfærd først

Fællesskab og velfærd! Det er gennem stærke og forpligtende fællesskaber, at vi bedst sikrer den enkeltes muligheder for at leve et godt liv og udfolde sit eget personlige potentiale og sine drømme.

Anders Kronborg fortæller Mette Frederiksen om Esbjergs styrker og udfordringer.

Fri og lige adgang til uddannelse og sundhedsydelser, omsorg for vores ældre og trygge børneinstitutioner er blandt de velfærdsgoder, der gør Danmark til et godt sted at leve. Det skal være trygt og godt at bo i Danmark. 

 

Dansk økonomi er holdbar. Nu skal vi gøre gode tider bedre - for alle! Jeg prioriterer velfærd højere end skattelettelser. 

 

Gode daginstitutioner og folkeskoler er en vigtig grundsten i velfærdssamfundet. Der er brug for flere lærere og pædagoger. 

 

Vores personale i plejesektoren og på sygehusene løber rigtig stærkt. Der er brug for flere varme hænder. 

 

Alle fortjener en værdig tilbagetrækning. Vi skal have indført en ny ret til tidlig folkepension for de mest nedslidte - og dem, der har været længst på arbejdsmarkedet. 

 

Ordentlige løn- og arbejdsforhold og en styrket indsats mod social dumping, skal være højt placeret på den politiske dagsorden.