Gå til sidens indhold

Udspil

Socialdemokratiske meldinger og udspil

Grøn Stormagt 2

En klima- og miljøpolitik, der samler Danmark

Der er ét område, hvor Danmark kan gøre den absolut største forskel for verden. Det kan vi, når det gælder vores klima og miljø.

Vi har før realiseret epokegørende visioner. Spørger du Socialdemokratiet, kan vi gøre det igen.

Der er brug for en klima- og miljøpolitik, der samler Danmark.

Se udspillet
Retfærdig Og Realistisk 2

Retfærdig og Realistisk

Socialdemokratiet har en helhedsplan for dansk udlændingepolitik. Der skal styr på antallet, som kommer hertil. Samtidig skal vi hjælpe flere og bedre i nærområderne.

Og så vil vi føre en integrationspolitik, der baserer sig på ret og pligt.

Se udspillet
Tidtilomsorg

Tid til omsorg

Det er et politisk valg, om vi vil gøre op med uligheden i sundhedsvæsnet. Om vi vil prioritere nærhed. Mere tid. Og mere tryghed.

Det vil Socialdemokratiet. Det er tid til at sætte mennesket før systemet. Tid til omsorg.

Se udspillet
Velfærd Først

Velfærd først i hele Danmark

Socialdemokratiet sætter velfærden først.

Vi vil have en værdig ældrepleje, et sundhedsvæsen med ordentlig tid til patienterne og gode daginstitutioner og skoler til vores børn. Derfor skal pengene til velfærden følge med, når vi i de kommende år bliver flere ældre og flere børn.

Det har vi råd til, hvis vi bruger pengene rigtigt frem for på skattelettelser.

Se udspillet
Forskelle

Danmark er for lille til store forskelle

I Socialdemokratiet foreslår vi 17 tiltag, der skal øge retfærdigheden i Danmark.

Og samtidig modvirke den udvikling, der ellers underminerer vores tillid og sammenhængskraft.

Se udspillet
Nærheden

Nærheden tilbage

Med dette udspil tager vi endnu et vigtigt skridt i retning af et opgør med centraliseringsbølgen, der trækker Danmark skævt.

Med 18 konkrete forslag vil vi styrke lokalsamfundene og bringe sundhed, uddannelse og tryghed ud i hele landet.

Med forslagene vil vi have nærheden tilbage. Og samle Danmark igen.

Se udspillet
Pension

Værdig pension

Helt grundlæggende bør det være sådan i et velfærdssamfund som det danske, at man værdigt kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Det er kun rimeligt, når man i mange år har bidraget til samfundet og betalt skat.

Alle fortjener gode år på pension med tid til børn, børnebørn og fritidsinteresser.

Se udspillet
Altidpåbørn

Altid på børnenes side

At skabe et samfund, hvor flere børn og unge får muligheden for at forme deres eget liv er en socialdemokratisk regerings vigtigste projekt.

I dette udspil præsenterer vi 18 forslag, der skal give børn og unge en bedre start på livet og være en tiltrængt håndsrækning til dem, der nok er blevet voksne, men som stadig er udsatte.

Se udspillet
Tillid

Tillid, faglighed og arbejdsglæde

Vi har brugt generationer på at opbygge et af verdens
mest rige, lige og frie samfund.

Det er ikke sket på trods af, men i kraft af en stærk offentlig sektor.

Vil vi have et stærkt velfærdssamfund i fremtiden, skal vi også have en stærk offentlig sektor.

Se udspillet
Flere Faglærte

Flere faglærte - Nye arbejdspladser

Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet.

Den globaliserede verden stiller nye krav til personer uden uddannelse, der i langt højere grad skal efteruddannes og opkvalificeres for at få de bedste muligheder for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet i fremtiden.

Man skal ikke lades i stikken på kanten af arbejdsmarkedet, men have adgang til opkvalificering, uanset hvor i landet man er bosat.

Se udspillet
Gode Tider

Gør gode tider bedre for alle

Socialdemokratiets 2025-plan viser en ny vej for Danmark.

Hvor vi investerer i fællesskabet og tager fat på de udfordringer, vi som land står overfor.

Det er der råd til, hvis vi bruger pengene rigtigt og ikke på skæve skattelettelser.

Se udspillet
Flere Medarbejdere Til Et DK I Vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Det er Socialdemokratiets ambition at løfte op mod 70.000 ufaglærte, der i 2025 vil have svært ved at finde et fast job, til faglært niveau.

Dette udspil indeholder syv konkrete forslag til, hvordan vi sikrer virksomhederne adgang til den arbejdskraft, de har brug for.

Se udspillet
Skattevæsen

Et skattevæsen vi kan stole på

Socialdemokratiet vil styrke skattevæsenet markant ved at ansætte 1.000 ekstra medarbejdere fordelt på fire nye regionale skattecentre, der som udgangspunkt får 250 medarbejdere hver.

Det er vores ambition, at skatteindtægterne med dette udspil skal øges med 50 mia. kr. frem mod 2030. Det skal ske ved, at det årlige skattegab reduceres med 20 pct.

Se udspillet
Vækst

Vækst der virker

Socialdemokratiet tager fat der, hvor udfordringerne i dansk økonomi er. Vi foreslår reformer der, hvor der er brug for dem.

Derfor foreslår vi at opkvalificere danskerne på den lange bane, imødegå flaskehalse på den korte bane samt forbedre virksomhedernes rammevilkår gennem en række målrettede vækstinitiativer.

Se udspillet

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2023.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse