Gå til sidens indhold

Praktik­plads i Europa-Parla­mentet

Praktikplads hos Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet - foråret 2023

Er du skarp til politiske analyser, god til politisk kommunikation og brænder du for europæisk politik? Så har du nu chancen for at blive en del af Socialdemokratiets hold i EU.

Vi kan tilbyde et praktikforløb, hvor du kommer til at arbejde tæt med de politiske beslutningstagere i en hverdag med mange dagsordner og til tider korte deadlines. Der vil være god mulighed for at målrette praktikforløbet til dig uanset, om du er mest til presse eller policy, så længe du har mod på et lærerigt semester i det politiske maskinrum hos Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet.

De tre socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet – Christel Schaldemose, Niels Fuglsang og Marianne Vind – søger hver især en praktikant for perioden 30. januar 2023 til 21. juli 2023.

Christel Schaldemose er gruppeformand for de danske socialdemokrater. Hun er ordførende for S&D-Gruppen i udvalget for det indre marked og medlem af udvalget for miljø og fødevaresikkerhed. Christel beskæftiger sig med regulering af tech-giganterne, digital vækst, den grønne omstilling og forbrugerrettigheder.

Niels Fuglsang blev valgt til Europa-Parlamentet i 2019 og er medlem af Energiudvalget og Økonomiudvalget samt underudvalget for skat. Niels beskæftiger sig især med klima, grøn omstilling, bedre dyrevelfærd og kampen mod skattely og hvidvask. Derudover har han sideløbende med sit mandat færdiggjort en ph.d ved CBS om Finansministeriets regnemodeller.

Marianne Vind kom i Europa-Parlamentet i 2019 og er medlem af Beskæftigelsesudvalget og Transportudvalget samt grupperne for LGBT og handicap. Marianne arbejder særligt med kampen mod fælleseuropæisk mindsteløn, at sætte en stopper for social dumping og sikre en grøn omstilling af transportsektoren. Hun har en baggrund som næstformand i HK Privat og er mangeårig tillidsrepræsentant.

Arbejdsopgaver

Dine arbejdsopgaver er alsidige og vil i høj grad afhænge af dine interesser og kompetencer samt det politiske landskab.

Du vil blandt andet skulle:

  • Udarbejde notater om og analyser af lovforslag og andre politiske sager.
  • Følge lovgivningsarbejdet i Europa-Parlamentets udvalg.
  • Udarbejde skriftligt materiale som eksempelvis debatindlæg, taler og pressemeddelelser samt svar til henvendelser fra borgere og interesseorganisationer.
  • Holde oplæg for uddannelsesinstitutioner og andre besøgsgrupper.

Vi lægger vægt på, at du får en interessant og lærerig tid hos os, og vi garanterer udfordrende opgaver, der både giver indsigt i Europa-Parlamentets arbejdsgange og arbejdet for en politiker.

Din profil

  • Du er i gang med en samfundsvidenskabelig eller journalistisk/kommunikativ uddannelse
  • Du har et grundlæggende kendskab til EU
  • Du har indsigt i Socialdemokratiets grundholdninger og værdier, men vi forventer ikke, at du er medlem
  • Du er en skarp formidler mundtligt såvel som skriftligt og har en stærk analytisk sans
  • Du har gode engelskkundskaber

Vilkår

Det er en forudsætning, at praktikopholdet kan indgå som en del af din uddannelse. Vi yder en månedlig erkendtlighed til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med dit ophold i Bruxelles. Herudover betaler vi flybilletter ved rejsen til og fra Bruxelles og en tur til Danmark undervejs i dit ophold. Endelig er vi også behjælpelige med at finde bolig.

Ansøgningsproces

Send CV, karakterer og andre relevante dokumenter i en enkelt pdf-fil på e-mail til sekretariatsleder Maj Jensen Christensen: majlouise.jensenchristensen@europarl.europa.eu mærket "Praktikant" senest søndag den 4. september 2022 kl. 23.50. Samtaler finder sted virtuelt fredag den 30. september.

Hvis du bliver inviteret til samtale, vil du blive bedt om at løse en mindre skriftlig opgave, som har afleveringsfrist søndag den 25. september 2022.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Maj Jensen Christensen på e-mail majlouise.jensenchristensen@europarl.europa.eu eller via telefon +45 22 6 22 33 6.