Gå til sidens indhold

DIPD-projekter

Globalt samarbejde

Socialdemokratiet beskæftiger sig lige nu med tre projekter finansieret af Institut for Partier og Demokrati, DIPD.

Vi søger altid nye frivillige til vores projekter. Hvis du har lyst til at engagere dig i projekterne og blive aktiv i det socialdemokratiske solidaritetsarbejde, kan du kontakte Socialdemokratiets internationale konsulent, 

Igangværende projekter

Swaziland – Swaziland Democratic Party

I Swaziland har vi siden efteråret 2012 samarbejdet med Swazi Democratic Party (SWADEPA). SWADEPA arbejder for at indføre demokrati i et af Afrikas sidste enevældige monarkier, hvor politiske partier indtil videre ikke har kunnet stille op til valg.

I Swaziland været har vi været involveret partiprojekter med SWADEPA fra august 2014 til 2017, hvor vi fokuserede på at styrke partiorganisationen, styrke repræsentationen på alle politisk valgte niveauer i Swaziland, fremme ligestilling og marginaliserede gruppers interessevaretagelse i Swaziland, samt styrke alliancer, både internt i demokratibevægelsen i Swaziland og internationalt.

Grundet projektets gode resultater og det langsigtede perspektiv, vi ser i alle vores internationale samarbejder, har vi valgt at forlænge samarbejdet med SWADEPA. Vi indledte derfor et opfølgende partiprojekt, der løb fra 2018 til 2020, hvor fokus fortsat var på at styrke indsatsen for en demokratisk transition, herunder:

  • Interne processer i partiet, herunder involveringen af borgere på det lokale niveau, politikudvikling og kommunikation.

  • Kvinders repræsentation og involvering af kvinder og unge i partiet.

Vi har endnu engang valgt at forlænge vores samarbejde med SWADEPA for perioden 2021 til 2024. I denne periode vil vi fortsat have fokus på kvinder og unges repræsentation i partiet og styrke partiorganisationen.

Partnerskabets overordnede mål er at fremme menneskerettigheder gennem en introduktion af et flerparti demokrati i Swaziland.

Læs mere om SWADEPA.

SOCDEM Asia - Filippinerne, Nepal og Myanmar

I Asien samarbejder vi med det regionale netværk Social Democracy in Asia (SocDem Asia), som har medlemmer fra mere end 12 lande i Syd- og Sydøstasien. I samarbejdet fokuserer vi særligt på partier i de tre lande Filippinerne, Nepal og Myanmar. 

Vores samarbejde startede i 2016 med fokus på at skabe bro mellem politikudvikling på det regionale plan i SocDem Asia til det nationale plan blandt medlemspartierne. Med inspiration fra netværkets tematikker og processen bag udviklingen af Principprogrammet i Socialdemokratiet fokuserede aktiviteterne især på inkluderende udvikling af progressiv, socialdemokratisk politik på områder som f.eks. sundhed og fred. Det nye projekt fortsætter med et fokus på inkluderende politikudvikling, men med et overordnet fokus på velfærdsstaten, herunder velfærdsmodeller, socialpolitik og socialdemokratisk regeringsførelse.

Projektet med SocDem Asia indeholder tre overordnede komponenter, der alle skal styrke netværket i at fremme socialdemokratiske alternativer i regionen ved at styrke: 

  1. SocDem Asia som en socialdemokratisk platform ved en nytænkning af den asiatiske velfærdsmodel
  2. Vores partnerpartier i udviklingen af inkluderende politik
  3. SocDem Asias kommunikation og fortaler-virksomhed for progressive og socialdemokratiske alternativer i regionen.

Læs mere om SOCDEM Asia

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2023.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse

Test

test 1

test 2