Gå til sidens indhold

Hans Hedtoft (1903-1955)

Formand: 1939-41 og 1945-55 / Statsminister: 1947-50 og 1953-55

Litografen Hans Hedtoft blev valgt til partiformand i 1939 og var dermed udset til at efterfølge Stauning. Hedtoft måtte i 1941 forlade posten efter tysk krav, og først efter befrielsen kunne han genoptage normale partiopgaver. I den tid fungerede Alsing Andersen som formand. Da Socialdemokratiet kunne danne regering i 1947, var Hedtoft derfor selvskreven til posten som statsminister.

Hedtoft påtog sig opgaven at genoprette tilliden til Danmark internationalt og sikre Danmarks sikkerhed og uafhængighed i fremtiden. Hedtoft var hovedmanden bag forsøget på at danne et nordisk forsvarsforbund, der kunne balancere mellem øst og vest. Dette lod sig dog ikke gøre, og i stedet fik Danmark et medlemskab af Atlantpagten (NATO) i 1949. Hedtoft var initiativtager til dannelsen af Nordisk Råd.