Velkommen til Socialdemokraterne i Varde

Vi kæmper for frihed, lighed og solidaritet i Varde.


Socialdemokraternes formål er på et demokratisk socialistisk grundlag at virke i henhold til partiets programmer og at fremme økonomiske, kulturelle og politiske interesser i overensstemmelse med idégrundlaget.

 

Dette mål søges opnået ved:

  • At inddrage medlemmerne i beslutningsprocessen om organisatoriske, lokal- og landspolitiske samt internationale spørgsmål,
  • At inddrage borgerne i en dialog med partiet om den aktuelle og langsigtede politik,
  • At opstille socialdemokratiske kandidater til kommunal-, regional-, folketings- og europa-parlamentsvalg, andre offentlige tillidshverv samt nærdemokratiske råd og nævn.
  • At inspirere til og koordinere politiske dialoger, uddannelse og samarbejde i kredsen samt formidle samarbejdet med den øvrige arbejderbevægelse..
  • At sikre samarbejdet med kredsens folketingskandidat samt opstille og føre valgkamp for denne.
  • At arbejde for øget tilslutning til partiet.