Djurskredsen

Aktiv fritid Er også at beskæftige sig med politik. Du skal være velkommen som medlem. Her kan du læse lidt om, hvad vi tilbyder.


Vi kan tilbyde: 

 • Indflydelse på lokalpolitik.
 • Deltagelse i kredsarrangementer.
 • Møder med vores byrådsmedlemmer.
 • Du får vort lokale medlemsblad hvert kvartal.
 • Medbestemmelse ved opstilling af regionskandidater og folketingskandidat.
 • Diverse møder/arrangementer med fri debat.
 • En årlig generalforsamling med deltagelse af kredsformand, vort regionsrådsmedlem og vor folketingsmand.
 • Mulighed for at oprette og deltage i selvvalgte arbejdsgrupper.

Har du andre gode ideer, så lytter vi gerne.

 

Socialdemokraterne har godt 700 medlemmer i Djurskredsen.


Vi vil meget gerne være flere. Jo flere vi er, jo bedre kan vi markere vore synspunkter, dels i lokalpolitikken og dels i en større sammenhæng.

 

Vi savner:

 • Flere kvinder
 • Flere yngre medlemmer
 • Flere medlemmer fra landsbyerne
 • Mennesker der har lyst til at blande sig i den politiske debat

Der venter mange spændende opgaver i den nærmeste fremtid - ikke mindst i vor egen kommune.


Af den danske befolkning er der kun ca. fem procent, der er medlem af et politisk parti. Det er blandt disse fem procent, at kandidater til byråd, amtsråd og folketing udpeges. På den måde bliver det de samme fem procent, der har indflydelse på beslutningerne. Det kan gøres bedre - få mere indflydelse - bliv medlem.

 

Hvis du har spørgsmål, er vi parate til en snak.


Ring eller send en mail til Djurskredsen:

Formand Gert Schou

Tlf.: 21 37 53 44

Mail: gschou8500@gmail.com

 

Her kan du melde dig ind i Socialdemokratiet