Bestyrelsen


Formand

Gert Schou 
Enebærvej 12 
8500 Grenaa
Tlf.: 20 11 29 23 

Mail: gschou8500@gmail.com 

 

Næstformand

Søren K. Lauridsen 
Brombærvej 10 
8410 Rønde 
Tlf.: 40 14 75 00 
Mail: skl@post.cybercity.dk

 

Kasserer & Webredaktør 
Frank Brogaard 
Havnevej 64 
8500 Grenaa
Tlf.: 86 30 05 06 / 23 32 25 75 
Mail: post@frankbrogaard.dk 

 

Faglig sekretær

Inge Dideriksen
Vinkelvej 9
8500 Grenaa
Tlf.: 86 30 08 47 / 30 66 45 52
Mail: ingedideriksen6@gmail.com

 


Best. Medl. Partiforeningsformand Grenaa
Valdemar Haumand
Vintergækvej 33
8500 Grenaa
Tlf.: 21 37 53 44
Mail: valdemarhaumand@tdcadsl.dk

Best. Medl. Partiforeningsformand Norddjurs Vest
Brian Pedersen
Linde Alle 45
8963 Auning
Tlf.: 20 78 41 02
Mail: brp@aquadjurs.dk

Best. Medl. Partiforeningsformand Ebeltoft
Christian Haubuf
Gustav Wieds vej 30
8400 Ebeltoft
Tlf.: 21 24 09 12
Mail: christian.haubuf@mail.dk


Best. Medl. Partiforeningsformand Syddjurs Vest
Jan Bruno Jensen
Ladegårdsparken 57
8410 Rønde
Tlf.: 20119604
Mail: jabj@syddjurs.dk


Best. Medl. Formand Fællesledelsen Syddjurs
Søren K. Lauridsen
Brombærvej 10
8410 Rønde
Tlf.: 40 14 75 00
Mail: skl@post.cybercity.dk

Best. Medl. Formand Fællesledelsen Norddjurs
Inge Dideriksen
Vinkelvej 9
8500 Grenaa
Tlf.: 86 30 08 47 / 30 66 45 52
Mail: ingedideriksen6@gmail.com


Suppleanter:
Linda Brask

 

8400 Ebeltoft
Mail: linbra@live.dk

Bente Nordbek
Hermen Bangsvej 16

8500Grenaa

Mail: bentenordbek@gmail.com  

 

Andre:

Folketingsmedlem
Leif Lahn Jensen
Anemonevej 13
8500 Grenaa
Tlf.: 33 37 40 46
Mail: leif.jensen@ft.dk 

Regionsrådsmedlem
Niels Erik Iversen
Humlevej 19
8500 Grenaa
Tlf.: 40 46 94 80
Mail: Niels.iversen@rr.rm.dk

Valgkoordinator
Benny Thomsen
Skovbakken 13
8550 Ryomgård
Tlf.: 86 39 48 93
Mail: bemo@thomsen.mail.dk