Rejserefusion

Regler for refusion af transportudgifter


Refusion af transportudgifter i forbindelse med deltagelse i kongressen sker efter følgende retningslinjer: 

  • Transportgodtgørelse ydes kun til delegerede med stemmeret, folketingskandidater, udvalgsformænd samt medlemmer af Hovedbestyrelsen.
  • Uanset hvilken transportform der benyttes, ydes der kun refusion for et beløb svarende til billigste offentlige transportmiddel, d.v.s. billetprisen for afstanden mellem bopæl og Aalborg Kongres & Kultur Center ved benyttelse af DSB/Privatbane.
  • Billetter eller anden form for dokumentation skal vedlægges.
  • Hvis flere delegerede kører i samme bil, vil der kunne ydes godtgørelse i form af kilometerpenge til kr. 1,98 pr. kørt kilometer, dog kun til føreren af bilen. Eventuelle broafgifter skal dokumenteres.
  • Rejserefusionsskemaet og vedlagt dokumentation afleveres i kongresinformationen eller fremsendes til partikontoret, som derefter forestår udbetalingen. (e-mail: regnskab@socialdemokratiet.dk - adresse: Vester Voldgade 96, 1552 København V.)

 

Hent blanket til rejserefusion

 

Der er frist for indsendelse af krav om rejserefusion er den 1.12.2019.