Nyheder


Medlemsblad Socialdemokratiet i Vejle Kommune

Læs vores medlemsblad - og se de mange aktiviteter på bladets bagside.

Medlemsblad Socialdemokratiet i Vejle Kommune

Se også de mange aktiviteter for januar - april på bagsiden af medlemsbladet

Bliv medlem

Som medlem af Socialdemokratiet kan du deltage i beslutninger, vælge en folketingskandidat i din kreds - eller selv stille op. Du kan også deltage i valgkampe, kurser eller debatter.