31. august 2020

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling

Mødesalen i 3F Østfyn, Frisengårdsvej 5E, Nyborg Onsdag den 16. september 2020, kl. 19.00 Mødesalen i 3F Østfyn, Frisengårdsvej 5E, Nyborg tilmelding nødvendig af hensyn til covid 19restriktioner. enten via S-aktiv eller til Poul Erik Knudsen pek@nyborg.dk/tlf.30116489


Dagsorden ordinære generalforsamling 16. september 2020 kl. 19.00

i 3F´s lokaler i Nyborg

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsens beretning ved formanden
Til efterretning, DSU´s beretning, ved formanden for DSU Nyborg
5. Regnskab ved kassereren
6. Indkomne forslag

7. KV 21:
a. Valg af spidskandidat – Sonja ønsker genvalg
b. Godkendelse af principper for KV 21, jfr. Bilag 1
c. Nedsættelse af kandidatudvalg til KV 2021
8. Valg til bestyrelsen:
Formand: Barbara Schultz, modtager genvalg
Sekretær: Janni Sørensen, modtager genvalg
Bestyrelsesmedlemmer: Heidi Leen 1 år. Elin Søndergaard 2 år. modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Lone Smidt, ønsker ikke genvalg
Bestyrelsessuppleant: Ib Faber, ønsker ikke genvalg
Bestyrelsessuppleant: Vakant
9. Valg af bilagskontrollant
Sven Erik Stougaard for 2 år, modtager genvalg
10. Valg af bilagskontrollantsuppleant
Søren Henriksen er på valg, modtager genvalg
11. Valg af delegerede til kongres, regions og kredsrepræsentantsskabsmøder
12. Valg af folketingskandidat Jan Johansen, modtager genvalg
13. Valg af regionsrådskandidat Elin Søndergaard, modtager genvalg
14. Kort orientering fra byrådsgruppen ved Sonja Marie Jensen

15. Kort orientering fra MF jan Johansen
16. Eventuelt

 

Du kan finde vores gældende vedtægter her