Januar 2020


Onsdag, 8 jan 2020

Bæredygtig merchandise

Opvarmning til KV21 - vi vil i 2020 løbende holde diverse arrangementer hvor vi alle løfter fællesskabet nedefra og sammen får skabt en masse godt bæredygtigt merchandise og invitere indenfor til et udviklende fællesskab..


Torsdag, 16 jan 2020

Ny kredsformand i Nyborg Kerteminde Kredsen

Der blev afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 16. januar 2020. De 2 partiforeningers repræsentanter i Kredsen deltog, sammen med repræsentanter fra DSU Nyborg og Kerteminde, folketingsmedlem Jan Johansen samt Regionskandidat Elin Søndergaard, desuden var der pænt fremmøde af medlemmer.


Torsdag, 23 jan 2020

Medlemstur til Christiansborg 22. februar 2020

Fællestur med Kerteminde partiforening.