22. oktober 2019

Budgetaftale indgået i Nyborg Kommune

Socialdemokratiet underskrev budgetaftale i Nyborg Kommune den 21. oktober 2019 Budget 2020 er på plads! Læs vores pressemeddelelse nedenfor! Du kan downloade aftalen som ligger som en PDF-fil


Sonja Marie Jensen siger:
Jeg er rigtig glad for, at alle partierne er med i budget 2020.
Vores økonomi er i balance næste år, men vi tager over 18 millioner op af kassen i 2020 og vi budgetterer med penge vi ikke har i overslagsårene, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med. Derfor skal vi virkelig holde godt øje med vores økonomi næste år. 👀
Vi sparer også på ældreområdet. Det tror jeg godt alle ved, ikke er Socialdemokratiets kop the. Vi vil gerne fjerne besparelserne på ekstra rengøring, gåture og særligt demensområdet. Men det kunne vi desværre ikke få flertal til. Vi er dog blevet enige om, at vi genindfører ekstra rengøring. 🌹

Vi har fået sat nogle vigtige Socialdemokratiske aftryk på vores budget:

  • 8 millioner kr. til almennyttige boliger - det er vigtigt så vi sikre en blandet by og særligt billige boliger.
  • 2 milllioner kr. til grøn omstilling og klimasikring - Kommunen skal bidrage til den grønne omstilling, hvis vi vil skabe en grønnere verden og hverdag. Det har vi nogle flere midler til nu.
  • Der er penge til indeklima på Danehofskolen 
  • Pulje til ansættelse af fleksjobbere i vores kommune. 
  • Politik for Social ansvarlighed i Nyborg kommune.
  • Musik til flere børn i dagtilbud
  • Mere biodiversitet
  • Investeringer i rekruttering og fastholdelse på Social og sundhedsområdet.

Det kan du læse meget mere om budgettet her de kommende dage, og på Nyborg kommunes hjemmeside.

Filer:


Pressemeddelelse socialdemokratiet budget 2020
PDF
46 KB
Budgetaftale Nyborg kommune 2020
PDF
356 KB