16. marts 2017

Ordinær Generalforsamling 2017

Generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling


OBS: Tilmelding til spisning forgår til Merete Bang på meretebang@hotmail.com, kun for medlemmer.

 

Den 29/3 kl. 19:00 er der generalforsamling, der vil blive serveret mad for de tilmeldte.

 

Dagsorden er som følgende:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Godkendelse af dagsorden

 

3. Bestyrelsens beretning ved formanden

       Samt, til efterretning, DSUs beretning, ved formanden for DSU Nyborg


4. Regnskab ved kassereren


5. Indkomne forslag

    Alle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før


6. Valg til bestyrelsen

    a. Næstformand - Per Christiansen modtager ikke genvalg
    b. Kasserer - Poul Erik Knudsen modtager genvalg
    c. Bestyrelsesmedlem - Steen Ole Christensen modtager valg
    d. Bestyrelsesmedlem - Susanne Andersen modtager valg
    e. Bestyrelsesmedlem
    f. Suppleant - Bent Rasmussen modtager ikke genvalg
    g. Suppleant - Benny Lykkebo modtager ikke genvalg
    h. Bilagskontrollør
    i. Bilagskontrollørsuppleant


7. Øvrige valg
    a. Repræsentanter til regionsrepræsentantskabsmøder
    b. Valg af repræsentanter til AOFs repræsentantskab
    c. Valg af kongresdelegerede og suppleanter herfor
      Bestyrelsen foreslår at denne bemyndiges til at udpege disse i august.
    e. Valg af folketingskandidat
       Bestyrelsen anbefaler genvalg til Jan Johansen

 

8. Endelig godkendelse af kandidatliste
    Samt evt. Dispensation j.f. Partiets opstillingsregler.

 

9. Præsentation og godkendelse af valgprogram til kommende kommunalvalg
    ved Martin Stenmann

 

10. Kommunalpolitisk beretning
    ved Vibeke Ejlertsen

 

11. Landspolitisk beretning
    ved Jan Johansen

 

12. Eventuelt