Den store mødesal, 3F østfyn, Frisengårdsvej 5e, 5800 Nyborg
16. September 2020 / kl. 19.00    -    kl. 21.00

16. september 2020

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling Tilmelding nødvendig grundet covid-19 . PEK@Nyborg,dk


Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Dagsorden kan rekvireres ved formanden.