22. March 2018 / kl. 18.00    -    kl. 23.00

22. marts 2018

Generalforsamling


Socialdemokratiet i Nyborg kommune

Generalforsamling 22. marts 2018

i 3F´s lokaler, Vestergade, Nyborg

 

Dagsorden:

referent: sekretæren

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Godkendelse af dagsorden

4. Bestyrelsens beretning ved formanden

                      samt, til efterretning, DSUs beretning, ved formanden for DSU Nyborg

5. Regnskab ved kassereren

  1. Beslutning vedr. videre procedure for valg af spidskandidat

                      a) bestyrelsens forslag

                         b) indkommet forslag

  1. Valg af kandidatudvalg

8. Andre indkomne forslag

9. Valg til bestyrelsen

                      a. Formand - Anne-Berit H. Nielsen -  modtager genvalg

                      b. Næstformand - Lars Michelsen fratræder - valget gælder for 1 år

                      c. Sekretær - Merete Bang - modtager genvalg

                      d. Bestyrelsesmedlem - Susanne Andersen fratræder - valget gælder for 1 år

                      e. Bestyrelsesmedlem  - Jonas Skøttergaard - modtager ikke genvalg

                      f. Suppleant -

                      g. Suppleant -

                      h. Bilagskontrollør

                      i. Bilagskontrollørsuppleant

10. Øvrige valg

                      a. Repræsentanter til regionsrepræsentantskabsmøder

                               bestyrelsen foreslår at denne bemyndiges til at udpege disse.

                      b. Valg af repræsentanter til AOFs repræsentantskab

                      c. Valg af kongresdelegerede og suppleanter herfor

                          bestyrelsen foreslår at denne bemyndiges til at udpege disse i august.

                         e. Valg af folketingskandidat

                          Bestyrelsen anbefaler genvalg til Jan Johansen

                         d. valg af regionsrådskandidat

                          Bestyrelsen anbefaler genvalg til Elin Søndergaard

11. Præsentation af kandidater til spidskandidatposten

       

12. Kommunalpolitisk beretning

                      ved Vibeke Ejlertsen

13. Landspolitisk beretning

                      ved Jan Johansen

14. Eventuelt