Om os

Vi mødes hver lørdag i foråret og efteråret i vores Politiske Café på Fasanvej_18 i Grenaa, skiftende oplægsholdere alle er velkommen.


Aktiv fritid! Er også at beskæftige sig med politik.

 

Vi kan tilbyde: 

  • Indflydelse på lokalpolitik.
  • Deltagelse i kredsarrangementer.
  • Møder med vore byrådsmedlemmer.
  • Du får vort lokale medlemsblad hvert kvartal.
  • Medbestemmelse ved opstilling af byrådskandidater.
  • Diverse møder/arrangementer med fri debat.
  • En årlig generalforsamling med deltagelse af kredsformand, vort amtsrådsmedlem og vor folketingsmand.
  • Mulighed for at oprette og deltage i selvvalgte arbejdsgrupper.

Har du andre gode ideer, så lytter vi gerne!

 

Hvad koster det
Medlemskontingentet er CA. 512,- kr. pr. år. (2020)
Pensionister  som er fyldt 65 år kan få nedsat til ca. 269,- kr.
Socialdemokraterne har ca. 300 medlemmer i Norddjurs Kommune.

 

Vi vil meget gerne være flere.....
Jo flere vi er, jo bedre kan vi markere vore synspunkter, dels i lokalpolitikken og dels i en større sammenhæng.

Link til indmeldelse i Socialdemokratiet

 

Vi savner:
Flere kvinder.
Flere yngre medlemmer.
Flere medlemmer fra landsbyerne.
Mennesker der har lyst til at blande sig i den politiske debat
Der venter mange spændende opgaver i den nærmeste fremtid - ikke mindst i vor egen kommune.

 

Af den danske befolkning er der kun ca. 5% der er medlem af et politisk parti.
Det er blandt disse 5%, at kandidater til byråd, amtsråd og folketing udpeges.
På den måde bliver det de samme 5%, der har indflydelse på beslutningerne.
Det kan gøres bedre - få mere indflydelse - bliv medlem.

 

Hvis du har spørgsmål, er vi parate til en snak.

Kontakt os