Vi vil have en hovedstad med fællesskab og solidaritet

Vi har skrevet nogle af vores visioner for fremtidens København ned. Her finder du SIK's valgprogram 2021.


Læs den fulde udgave af valgprogrammet her

 

København er en fantastisk by. Måske verdens bedste hovedstad. Det er ikke noget, København er blevet af sig selv. Men fordi vi sammen i byen har taget ansvar. Fordi det er vores by!


Men vi er bekymrede for, om byen er ved at knække over. Er forskellene i de her år, med galopperende boligpriser og stigende ulighed ved at blive for store? Selv inden for byens grænser svinger gennemsnitslevealderen med over otte år fra postnummer til postnummer. Hvor i byen du bor, er afgørende for, hvor lang tid du kan forvente at leve. Det samme gør sig gældende med trivsel og karakterer i skolen. Med indkomst.


Vi er heller ikke i tvivl om, at det er os, der skal handle på klimakrisen og det drastiske fald i biodiversitet. Vores generation er den første, der for alvor ser konsekvenserne af klimaforandringerne. Men samtidig er vi nok også den sidste, der for alvor kan gøre noget ved dem. Vi har et godt udgangspunkt i København. Fordi grønt ikke er nyt for os. I den kommende valgperiode skal vi skrue op for tempoet i den grønne omstilling. Vi har en tro på, at vi kan løse de store udfordringer sammen. Så med spirende håb for fremtiden vil vi invitere flere københavnere med i omstillingen. Så det er noget, vi gør sammen som by!


Fællesskab og lighed er den røde tråd i vores valgprogram. Vi vil have en grønnere by, og alle københavnere skal føle sig trygge. Uanset hvor i byen de bor. Det er en kæmpe opgave! Vi skal vende udviklingen fra stigende ulighed til mere lighed. Fra udledning af CO2 til nul-udledning. Fra tilbagegang af plante- og dyrearter til fremgang for biodiversiteten. Men hvis ikke vi som hovedstad skulle kunne gå forrest, hvem skulle så? Vi vil, og vi skal vise en grøn vej for fremtiden. 


Coronakrisen har været hård ved København. For vores erhvervsliv, hvor titusinder har mistet deres job. For vores kulturliv, som har været lukket ned. For vores børn og unge, som er gået glip af læring og leg med venner. For vores ældre, som har oplevet alt for meget ensomhed.


Derfor er det helt afgørende, at vi får genåbnet København, ligeså snart situationen gør det muligt. Men vi skal ikke bare åbne byen præcis som før. Vi skal åbne byen grønnere og mere solidarisk. Hvor vi får alle med ud af krisen. Hvor fællesskabet fylder mere, og hvor vi får bedre sammenhæng og er mere frie og lige. 


Vi vil sætte en retning for København med mere fællesskab, mindre ulighed, mere grønt og større tryghed. Vi går til valg på en mere lige og fælles by – Vores by!