København for alle

SIK har udarbejdet en Boligpolitisk vision - Vi kalder den "København for alle"


 

Læs vores politik her

 

For socialdemokratiet har boligpolitikken altid stået som noget af det
mest centrale. Det, at alle skal have ret til en ordentlig bolig står som
en hjørnesten i vores samfundsprojekt, og denne politik er et forsøg på
at give et sammenhængende bud på, hvordan vi lykkes med at realisere
vores vision om en blandet by, hvor der er boliger alle har råd til, og
hvor ingen boligområder lades i stikken.

 

København står over for en række boligpolitiske udfordringer, hvor
de stigende priser på boliger er den største. Derfor handler store dele
af vores boligpolitik om at sikre billigere boliger. Men vi har også en
række boligområder, som enten er udsatte eller i risiko for at blive det.
Denne politik er også et bud på at håndtere udfordringerne i disse boligområder.

 

Mange ting kan vi selv gøre i København, men der er også en række
forhold, som reguleres fra Christiansborg. Derfor indeholder denne politik
både en række tiltag, som vi selv kan realisere og en række tiltag,
som kræver national lovgivning.

 

I socialdemokratiet har vi det sådan, at politik bliver bedst, når vi udformer
den i fællesskab. Flere hoveder tænker bedre end et. Derfor er
denne politik blevet til på baggrund af en række møder i Socialdemokratiet
i København, hvor vi både har taget diskussioner med os selv, og
med inspiration udefra.

 

Dette er vores bud på en politik, som både giver nogle overordnede
pejlemærker om hvor vi vil hen – men det er også et forsøg på at anvise
en vej. Politiske visioner er ikke meget værd, hvis ikke de kan omsættes
til reelle forandringer i den virkelige verden.

 

Jonas Bjørn Jensen
Politisk ordfører