Kredse

Kredsenes primære opgaver er at facilitere medlemsdemokratiet lokalt blandt andet ved at opstille kandidater til Københavns Borgerrepræsentation, Regionsrådet og Folketinget.


Kredsene er Socialdemokratiets lokalafdelinger som udover det nationale fokus også arbejder med politik på et helt lokalt plan.

 

Samfundsengagementet er det drivende element i kredsene. Her mødes ildsjæle med det fælles mål at udvikle Danmark og København i socialdemokratisk retning, hvor værdierne frihed, lighed og fællesskab er det bærende.

 

Det er med det udgangspunkt, at kredsene løbende holder debatmøder, hvor vi diskuterer aktuelle sager for at blive klogere sammen og/eller udvikle konkrete politiske forslag for København og Danmark.

 

De lokale kredse i København dækker bydelene (nogle mere end én). Der er 9 lokale kredse som er:

 

1. Østerbro

Kredsformand: Maria Tranberg
negrijndk@yahoo.dk


2. Sundbyvester

Kredsformand: Robert Nielsen
robert.nielsen@outlook.dk


3. Indre By og Christianshavn

Kredsformand: Carlo Søndergaard

carlosondergaard@post.tele.dk


4. Sundbyøster

Kredsformand: Peder Schlätzer-Larsen

pedermost@gmail.com


5. Nørrebro

Kredsformand: Jakob Thiemann

jakobthiemann@hotmail.com

 

6. Utterselv og Bispebjerg 

Kredsformand: John Friedrichsen

john.friedrichsen@3f.dk

 

7. Brønshøj/Husum/Vanløse 

Kredsformand: Bent Christensen

bc@net.dialog.dk

 

Partiforening Vanløse

Karina Sønderfort

super-karina@hotmail.com

 

Partiforening Brønshøj/Husum

Lasse Ryberg

rybergprivat@gmail.com


8. Valby

Kredsformand: Julie Frølich

juliefrolich@gmail.com


9. Vesterbro og Kgs. Enghave

Kredsformand: Rene Rud Mikkelsen

renenina@hvidested.dk