Kredse

Kredsenes primære opgaver er at facilitere medlemsdemokratiet lokalt blandt andet ved at opstille kandidater til Københavns Borgerrepræsentation, Regionsrådet og Folketinget.


Kredsene er Socialdemokratiets lokalafdelinger som udover det nationale fokus også arbejder med politik på et helt lokalt plan.

 

Samfundsengagementet er det drivende element i kredsene. Her mødes ildsjæle med det fælles mål at udvikle Danmark og København i socialdemokratisk retning, hvor værdierne frihed, lighed og fællesskab er det bærende.

 

Det er med det udgangspunkt, at kredsene løbende holder debatmøder, hvor vi diskuterer aktuelle sager for at blive klogere sammen og/eller udvikle konkrete politiske forslag for København og Danmark.

 

De lokale kredse i København dækker bydelene (nogle mere end én). Der er 9 lokale kredse som er:

 

1. Østerbro

Kredsformand: Maja Marker Sørensen
Mail: majamarker@gmail.com

Følg kredsen på Facebook


2. Sundbyvester

Kredsformand: Robert Nielsen

Mail: robert.nielsen@outlook.dk

Følg kredsen på Facebook


3. Indre By og Christianshavn

Kredsformand: Carlo Søndergaard

Mail: carlosondergaard@post.tele.dk

Følg kredsen på Facebook


4. Sundbyøster

Kredsformand: Peder Schlätzer-Larsen

Mail: pedermost@gmail.com

Følg kredsen på Facebook


5. Nørrebro

Kredsformand: Jakob Thiemann

Mail: jakobthiemann@hotmail.com

Følg kredsen på Facebook

 

6. Utterslev og Bispebjerg 

Kredsformand: John Friedrichsen

Mail: john.friedrichsen@3f.dk

Følg kredsen på Facebook

 

7. Brønshøj/Husum/Vanløse 

7. kreds & Partiforening Brønshøj/Husum

Kreds- og partiforeningsformand: Lasse Ryberg

Mail: rybergprivat@gmail.com

 

Partiforening Vanløse

Partiforeningsformand: Karina Sønderfort

Mail: super-karina@hotmail.com

Følg kredsen på Facebook

 

Følg kredsen på Facebook

 

8. Valby

Kredsformand: Helle Stolberg Klausen

Mail: hsklausen@gmail.com 

Følg kredsen på Facebook


9. Vesterbro og Kgs. Enghave

Kredsformand: Rene Rud Mikkelsen

Mail: renenina@hvidested.dk

Følg kredsen på Facebook