Forretningsudvalg

Forretningsudvalget varetager organisatoriske opgaver på vegne af Fællesledelsen.


Forretningsudvalget er sammensat af følgende medlemmer: 

 

Formand for SIK

Jan Salling

Mail: jan_salling@hotmail.com

Telefon 27 22 09 52

 

Næstformand

Ann Urbrand

Mail: urbrand@dui.dk

Telefon 20 68 68 42 

 

Kassserer

Arnel Saljic

Mail: arnelsdkbh@hotmail.com

 

Uddannelseskoordinator

Sophie Stibolt

Mail: sophie.stibolt@gmail.com

 

Netværks- og Aktivitetskoordinator

Sandra Voss Kampel

Mail: sandravosskampel@gmail.com

 

Forretningsudvalgsmedlem

Carlo Søndergaard

Mail: carlosondergaard@post.tele.dk