Forretningsudvalg

Forretningsudvalget varetager organisatoriske opgaver på vegne af Fællesledelsen.


 

Formand for SIK

Jan Salling

Telefon 27 22 09 52

jan_salling@hotmail.com

 

Næstformand

Ann Urbrand

Telefon 20 68 68 42 

urbrand@dui.dk

 

Kassserer

Arnel Saljic

arnelsdkbh@hotmail.com

 

Uddannelseskoordinator

Sophie Stibolt

sophie.stibolt@gmail.com

 

Netværks- og Aktivitetskoordinator

Sandra Voss Kampel

sandravosskampel@gmail.com

 

Forretningsudvalgsmedlem

Hans Præstbro

hans@loftmedia.dk