Fællesledelsen

Fællesledelsen varetager den daglige organisatoriske ledelse af Socialdemokratiet i København.


SIK's Fællesledelse er sammensat af følgende medlemmer:

 

Medlemmer af Forretningsudvalget

Find Forretningsudvalget her

 

Kredsformænd

Find Kredsformændene her

 

Repræsentant fra DSU København

Sofie Kümpel
Mail: sk@dsu.net

 

Repræsentant fra Frit Forum København

Kasper Stisen

Mail: kobenhavn@fritforum.dk

 

Repræsentant for netværkene

Netværksleder: Manja Sand

Mail: manja.sand@dktv-mail.dk

 

Følgende repræsentanter fra den socialdemokratiske gruppe i Borgerrepræsentationen

Susan Hedlund, Gruppeformand

Mail: Susan_Hedlund@br.kk.dk

 

Jonas Bjørn Jensen, Politisk ordfører

Mail: Jonas_Bjorn_Jensen@kk.dk