Fællesledelsen

Fællesledelsen varetager den daglige organisatoriske ledelse af Socialdemokratiet i København.


 

SIK's Fællesledelse er sammensat af følgende medlemmer:

 

Medlemmer af Forretningsudvalget

Find Forretningsudvalget her

 

Kredsformænd

Find Kredsformændene her

 

Repræsentant fra DSU København

Cecilie Preiss Sværke
cecilie_priess@hotmail.dk

 

Repræsentant fra Frit Forum København

Frederikke Werther
kobenhavn@fritforum.dk

 

Repræsentant for netværkene

Manja Sand 

manja_sand@adslhome.dk

 

Følgende repræsentanter fra den socialdemokratiske gruppe i Borgerrepræsentationen

Lars Weiss

Gruppeformand, Medlem af borgerrepræsentationen
lars_Weiss@br.kk.dk

 

Jonas Bjørn Jensen

Politisk ordfører, Medlem af borgerrepræsentationen
Jonas_Bjorn_Jensen@kk.dk