Fællesledelsen

Fællesledelsen varetager den daglige organisatoriske ledelse af Socialdemokratiet i København.


 

Medlemmer af Forretningsudvalget

Formand for SIK

Jan Salling

Telefon 27 22 09 52

jan_salling@hotmail.com

 

Næstformand

Ann Urbrand

Telefon 20 68 68 42 

urbrand@dui.dk

 

Kassserer

Arnel Saljic

arnelSDKBH@hotmail.com

 

Uddannelseskoordinator

Sophie Stibolt

sophie.stibolt@gmail.com

 

Netværks- og Aktivitetskoordinator

Sandra Voss Kampel

sandravosskampel@gmail.com

 

Forretningsudvalgsmedlem

Hans Præstbro

hans@loftmedia.dk

 

 

Kredsformænd

1. Østerbro
Maria Tranberg, Kredsformand
negrijndk@yahoo.dk

 

2. Sundbyvester
Robert Nielsen, Kredsformand
robert.nielsen@outlook.dk

 

3. Indre By og Christianshavn
Carlo Søndergaard, Kredsformand
carlosondergaard@post.tele.dk

 

4. Sundbyøster
Peder Schlätzer-Larsen, Kredsformand
pedermost@gmail.com

 

5. Nørrebro
Jakob Thiemann, Kredsformand
jakobthiemann@hotmail.com

 

6. Utterslev og Bispebjerg
Nanna Grave Poulsen, Kredsformand
nanna.grave@gmail.com

 

7. Vanløse
Bent Christensen, Kredsformand
bc@net.dialog.dk

 

7. kreds Vanløse

Karina Sønderfort, Partiforeningsformand
super-karina@hotmail.com

 

 7. kreds Brønshøj/Husum

Lasse Ryberg Partiforeningsformand
rybergprivat@gmail.com

 

8. Valby
Julie Frølich, Kredsformand

juliefrolich@gmail.com

 

9. Vesterbro og Kgs. Enghave

Rene Rud Mikkelsen, Kredsformand

renenina@hvidested.dk

 

 

En repræsentant fra DSU København

Formand for DSU København

Cecilie Preiss Sværke
cecilie_priess@hotmail.dk

 

 

En repræsentant fra Frit Forum København

Frederikke Werther
kobenhavn@fritforum.dk

 

 

Repræsentant for netværkene

Manja Sand 

manja_sand@adslhome.dk

 

 

Repræsentanter for den socialdemokratiske gruppe i Borgerrepræsentationen

Gruppeformand, Medlem af borgerrepræsentationen
Lars Weiss
lars_Weiss@br.kk.dk

 

Politisk ordfører, Medlem af borgerrepræsentationen
Jonas Bjørn Jensen
Jonas_Bjorn_Jensen@kk.dk